Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, 2024

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020

Ngày 19/5/2020, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2020. Đến dự có đồng chí Phạm Viết Thạch– Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và cùng với sự có mặt của 47 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khối, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2020

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Viết Thạch– Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo chuyên đề và nhấn mạnh các cơ sở Đoàn nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông tin chuyên đề học tập năm 2020 của cán bộ Đoàn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”; chuyên đề học tập đối với đoàn viên, thanh niên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”, quán triệt cơ sở Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền các chuyên đề trong đoàn viên, thanh niên, trong đó chú trọng tuyên truyền về các mô hình, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về xây dựng phong cách, lề lối cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới, đẩy mạnh thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
ĐOÀN KHỐI CÁC CQ VÀ DN
 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT