Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp theo Nghị định 77 của Chính phủ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 07/2012/TTLT-BCA-BQP ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong trong công tác nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; kịp thời trao đổi và phối hợp kiểm tra, xác minh những thông tin liên quan đến âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong; chỉ đạo lực lượng công an, quân sự các huyện, thị xã, thành phố và công an, dân quân tự vệ xã, phường, thị trấn duy trì nghiêm chế độ báo cáo, giao ban theo đúng quy định.
Trong năm, các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Công an kiểm tra, xác minh nắm tình hình trên các địa bàn có vấn đề phức tạp; đặc biệt, trong các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại, hai lực lượng đã thường xuyên trao đổi thông tin, phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu có thể lôi kéo, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Hai lực lượng đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; tuyên truyền, vận động, giải quyết có hiệu quả các vụ tập trung đông người khiếu kiện phức tạp tại cơ sở. Thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới”, Luật Giáo dục Quốc phòng – An ninh…Qua công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đã tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp đối với nhiệm vụ quốc phòng- an ninh.
Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an trong công tác phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh, an toàn địa bàn. Chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Phối hợp nắm tình hình an ninh chính trị tại một số địa bàn có biểu hiện phức tạp, đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tháo gỡ, từng bước ổn định tình hình. Tăng cường nắm tình hình triển khai các chương trình, dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh; chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn tổ chức duy trì tuần tra, canh gác và thực hiện các nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra…
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, tham mưu Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh ban hành kế hoạch về diễn tập khu vực phòng thủ Thị xã Duyên Hải; diễn tập phòng chống lụt bảo, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tiểu Cần năm 2019… Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đủ chỉ tiêu và đạt chất lượng. Nêu cao tinh thần cảnh giác cảnh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, của cơ quan, đơn vị, nhất là công tác bảo đảm an toàn thông tin trên các trang mạng xã hội.

Hải Âu

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT