Thứ Hai, 22 Tháng Bảy, 2024

Cầu Kè khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn ở cơ sở năm 2019

Ngày 28/3, Huyện Đoàn Cầu Kè kết hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn ở cơ sở năm 2019 cho 70 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, thị trấn, Chi Đoàn các ban ngành huyện, trường học trực thuộc Huyện đoàn và Bí thư Chi Đoàn ấp, khóm trong huyện dự học.

<

Quang cảnh buổi khai giảng

      Lớp học được diễn ra trong thời gian 06 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt tiếp thu 06 chuyên đề cơ bản: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh- Trường học XHCN của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên Việt Nam; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; hướng dẫn các kỹ năng nghiệp vụ; vai trò trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.
Thông qua lớp học, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở trên địa bàn huyện Cầu Kè nâng cao nhận thức, hiểu rõ các quan điểm chỉ đạo của Đảng của Đoàn, nâng cao nghiệp vụ công tác chuyên môn cho các bộ cơ sở, để từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ở cơ sở ngày càng phát triển lớn mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thúy Huỳnh

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT