Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Cầu Kè tổ chức Hội nghị triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 gắn với triển khai 6 bài học lý luận chính trị (sửa đổi) của Đoàn

Sáng ngày 26/4/2019, tại hội trường UBND Thị trấn Cầu Kè, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi” cho cán bộ Đoàn và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên thanh niên do Trung ương đoàn ban hành và triển khai 6 bài học lý luận chính trị (sửa đổi). Tham dự hội nghị có 82 đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt của 11 xã, thị trấn, các Đoàn trực thuộc và Bí thư chi đoàn ấp, khóm trong toàn huyện.

<

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi” cho cán bộ Đoàn

Tại hội nghị, các đồng chí đã được nghe quán triệt các nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ và phát huy dân chủ, việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi, các nội dung cán bộ Đoàn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong đoàn viên, thanh niên. Qua đó giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong huyện nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên thanh niên; đồng thời góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên Cầu Kè thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Cũng tại Hội nghị, Ban thường vụ Huyện đoàn đã triển khai học tập các bài học lý luận chính trị của Đoàn (sửa đổi) cho các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt của 11 xã, thị trấn, các Đoàn trực thuộc và Bí thư chi đoàn ấp, khóm trong toàn huyện. Tại đây, các đồng chí được trang bị và cập nhật các kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị Việt Nam, quá trình hình thành và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao bản lĩnh, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.
Kết thúc hội nghị, Ban thường vụ Huyện đoàn đã yêu cầu các cấp bộ Đoàn và mỗi đoàn viên, thanh niên phải xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, tự giác; đồng thời đề nghị các cơ sở Đoàn trên toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị; đẩy mạnh việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên trang mạng xã hội; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phạm Khang

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT