Thứ Ba, 17 Tháng Năm, 2022

Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn trường Đại học Trà Vinh: phát huy hiệu quả việc nắm bắt và định hướng dư luận trong sinh viên

Hiện nay, cùng với sự phát triển của các trang mạng xã hội không ngừng được nâng cao và mang đến nhiều lợi ích khác nhau, nhưng bên cạnh những giá trị mà các trang mạng xã hội mang lại cho chúng ta thì vẫn còn những hạn chế và hệ lụy không hề nhỏ. Chính vì những biểu hiện tiêu cực mà mạng xã hội tạo ra đã tác động không hề nhỏ đến đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên nói chung và sinh viên Trường Đại học Trà Vinh nói riêng. Từ những thực trang sinh viên quá xem trọng việc tham gia vào các trang mạng xã hội và tiếp thu các nguồn tin, hình ảnh, nội dung không chính thống dẫn đến những dư luận tiêu cực trong sinh viên, từ đó Đoàn Trường Đại học Trà Vinh đã thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ trực thuộc Đoàn Trường nhằm thực hiện tốt công tác nắm bắt và định hướng dư luận trong sinh viên.

Được thành lập từ tháng 10 năm 2021. Hiện nay, Câu lạc bộ có 07 thành viên Ban chủ nhiệm và có trên 90 hội viên từ các ngành khác nhau tham gia. Thời gian qua, Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức sinh hoạt lệ với những nội dung chia sẻ kỹ năng hùng biện, kỹ năng nghiên cứu tài liệu, thảo luận về những cuốn sách viết về Bác Hồ, tập huấn viết tin bài, kỹ năng nắm bắt dư luận trong sinh viên, Kỹ năng chọn lọc và chia sẻ các nguồn tin chính thống qua trang Fan page của Câu lạc bộ… Qua đó, Câu lạc bộ đã tích cực tham mưu cho Đoàn Trường những hoạt động phát huy vai trò trong việc nắm bắt và định hướng dư luận trong sinh viên về những lĩnh vực khác nhau, tổ chức những hoạt động nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến chuyên ngành học tập.

Bên cạnh đó Câu Lạc bộ cũng là nơi để Đoàn viên, sinh viên khi tham gia vào có thể phát huy toàn diện những khả năng tư duy, phản biện, tự nghiên cứu về các vấn đề diễn ra ngoài thực tiễn khách quan, giúp Đoàn viên, sinh viên nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí kiên cường trong công tác đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Trong thời gian tới Câu lạc bộ Lý luận trẻ sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chương trình, hoạt động như tổ chức tập huấn về công tác phản các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng, tổ chức thăm viếng các di tích lịch sử nhằm lấy tư liệu viết tin, tổ chức các hoạt động sinh hoạt tư tưởng theo tháng … nhằm thu hút sinh viên tham gia. Đông thời, các thành viên câu lạc bộ sẽ tiếp tục thường xuyên cung cấp thông tin từ các nguồn chính thống để kịp thời chia sẻ, nắm bắt các thông tin, định hướng dư luận trong sinh viên, góp phần tích cực trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT