Thứ Tư, 17 Tháng Bảy, 2024

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2022-2027 CHÂU THÀNH: NHIỀU MÔ HÌNH HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Huyện đoàn Châu Thành hiện đang quản lý 21 cơ sở Đoàn với 13.276 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Trong những năm qua, Huyện đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên tiếp cận, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm của Trung ương Đoàn. Đến nay, tổng dư nợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội do Huyện Đoàn quản lý 23.556 tỷ đồng cho 1.350 thành viên được vay vốn. Nhờ đó, nhiều thanh niên đã xây dựng, phát triển thành công mô hình sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

Xác định công tác hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên bám trụ phát triển kinh tế tại địa phương, nâng cao đời sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, để thực hiện tốt phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Hỗ trợ ĐVTN mượn vốn phát triển kinh tế” và được triển khai rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Kết quả đã vận động trong đoàn viên thanh niên và các mạnh thường quân tổng số tiền vận động được là 195.500.000đ để hỗ trợ vốn vay cho thanh niên làm kinh tế.

Từ nguồn kinh phí đã vận động được, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phân bổ cho mỗi xã, thị trấn 02 suất mỗi suất 7 triệu đồng (cho mượn vốn 03 năm không tính lãi) nuôi bò sinh sản. Trên cơ sở danh sách bình xét của từng đơn vị, Huyện Đoàn tiến hành khảo sát hoàn cảnh cụ thể về điều kiện chăn nuôi từng hộ. Kết quả đã giải ngân cho 28 thanh niên đủ điều kiện mượn vốn. Bên cạnh đó, Huyện đoàn còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tổ chức 05 lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi bò sinh sản cho ĐVTN được hỗ trợ.

Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục hỗ trợ cho đoàn viên tại các Chi đoàn ngành và tái đầu tư cho xã – thị trấn đoàn mượn vốn sản xuất kinh doanh. Tính đến nay, nguồn vốn vận động được: 313.00.000đ và hỗ trợ cho 55 lượt đoàn viên khó khăn.

Qua 05 năm triển khai thực hiện mô hình, hầu hết thanh niên được mượn vốn điều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đến nay đàn bò phát triển tốt và sinh sản được 38 con bò con lợi nhuận trên 380.000.000đ góp phần phát triển kinh tế gia đình cho ĐVTN, từ đó tham gia tốt hoạt động đoàn của địa phương. Bên cạnh đó góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên, giúp cho 26 đoàn viên, thanh niên thoát nghèo.

Qua kết quả thực hiện mô hình “Hỗ trợ ĐVTN mượn vốn phát triển kinh tế” cho thấy đây là một trong những mô hình vô cùng hữu ích, thiết thực đối với thanh niên, trong thời gian tới Ban Thường Huyện đoàn Châu Thành sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong đó chú trọng giúp thanh niên về vốn, tiến bộ khoa học kỹ thuật, triển khai sâu rộng về các chính sách có liên quan về khởi nghiệp, tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình hay cách làm hiệu quả về phát triển kinh tế đến đông đảo đoàn viên, thanh niên tại địa phương. Qua đó, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

H:\o may phia tren\DULIEU E\hinh anh hoat dong\trao von mo hinh\thanh my 2.jpg

Đại diện BCH Huyện đoàn trao vốn cho ĐVTN

H:\o may phia tren\DULIEU E\hinh anh hoat dong\trao von mo hinh\long hoa.jpg

Đại diện BCH Huyện đoàn trao vốn cho ĐVTN

H:\DULIEU E\van bang nam 2021\hinh anh hoat dong nam 2021\mo hinh phat trien kinh te\z2581957439285_4b5c12890aa49b3e4fc83f4cc91749aa.jpg

Hiệu quả từ mô hình hỗ trợ ĐVTN mượn vốn nuôi bò sinh sản

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT