Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018

       Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và quan trọng. Trong năm 2018, Chi ủy chi bộ đã lãnh đạo đảng viên triển khai thực hiện Chương trình công tác xây dựng Đảng đảm bảo các nội dung đề ra, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng cấp trên phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, với sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

<

Đồng chí Nguyễn Minh Lớn – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao bằng khen cho các đơn vị đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018

       Trong lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Chi ủy Chi bộ thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6, 7, 8 (khóa XII) của Đảng và các kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Sau khi học tập, quán triệt, tất cả đảng viên chi bộ thực hiện nghiêm túc viết thu hoạch đảm bảo các nội dung theo quy định. Triển khai đến đảng viên xây dựng Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu năm 2018 đúng theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối… Kết quả triển khai được 12 cuộc, có 360 lượt đảng viên dự. Ngoài ra, Chi ủy chi bộ kịp thời thông tin đến đảng viên về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và tình hình biển, đảo Việt Nam; quan tâm theo dõi, nắm bắt tâm tư, tình cảm và diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên.
Trong lãnh đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Chi ủy chi bộ triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời triển khai Kế hoạch thực hiện chuyên đề 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tất cả đảng viên đều đưa nội dung học tập và làm theo chuyên đề năm 2018 vào Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đảng viên chi bộ thực hiện tốt việc chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần, phân công đảng viên kể các mẫu chuyện về Bác, qua đó đúc kết ý nghĩa, bài học rút ra từ câu chuyện kể để tập thể đảng viên học tập. Kết quả tổ chức được 43 cuộc, có 1.386 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Định kỳ hàng quý, Chi ủy chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua sinh hoạt chuyên đề đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tìm ra nhiều giải pháp để tập thể chi bộ và đảng viên thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo Bác. Trong các đợt sinh hoạt chuyên đề, Chi ủy chi bộ đã trao 12 thư khen và tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chi bộ tổ chức Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Đây là hội thi được Chi bộ tổ chức định kỳ hàng năm với 03 phần thi gồm tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng, về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; kể chuyện về Bác và phần thi hùng biện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 04 giải khuyến khích, 01 giải thí sinh kể chuyện hay nhất và 01 giải thí sinh hùng biện xuất sắc nhất cho các thí sinh. Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao tính tự giác đi đầu, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ tham gia Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lựa chọn mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác do Tỉnh ủy tổ chức, kết quả đạt giải Nhì.
Trong lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên: Chi ủy thực hiện tốt chế độ họp, sinh hoạt lệ định kỳ theo quy định. Tập thể đảng viên luôn đoàn kết, thống nhất, hoạt động đúng quy chế, giải quyết công việc đúng thẩm quyền, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hai đoàn thể thực hiện tốt công tác giám sát, góp ý, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Cuối năm hai đoàn thể được cấp trên đánh giá đạt mức xếp loại cao nhất. Trong năm 2018, chuyển sinh hoạt đảng 02 đồng chí; chuyển sinh hoạt tạm thời 01 đồng chí; chuyển đảng chính thức 01 đồng chí; kết nạp 03 đồng chí. Thu nộp đảng phí đúng theo quy định Điều lệ Đảng.
Từ những kết quả nổi bậc trong năm 2018, tập thể Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018; 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 vinh dự nhận được khen thưởng của Chi bộ.

TRỌNG NHÂN

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT