33.3 C
Tra Vinh
Thứ Tư, 23/06/ 2021
Trang chủ Dành cho cán bộ Đoàn Tài liệu Hội LHTN Việt Nam

Tài liệu Hội LHTN Việt Nam

ĐIỀU LỆ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ V thông qua ngày...

Truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 27/9/1945, tại Đại hội Đoàn thanh niên cứu quốc thành phố Hà Nội, Bác...

Tin mới