Thứ Tư, 24 Tháng Bảy, 2024

ĐKCQ&DN: với mô hình phát triển Đảng viên trong học sinh

Xác định công tác bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn đảng viên mới cho Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nguồn lực mới cho Đảng. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tích cực, chủ động tham mưu về công tác phát triển đảng viên mới. Qua đó, giới thiệu hàng trăm ĐVTN ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

G:\DOAN KHOI CQ\NAM 2021\Ket nap dang trong hoc sinh\NTT\z2799795775937_2eb2bbe9fe6dba13a258ce82cec75ced.jpg

Lễ kết nạp Đảng viên trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành

Từ mô hình “Thử thách và đồng hành cùng đoàn viên công nhân ưu tú trong các doanh nghiệp phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn nhân rộng và thực hiện mô hình trong toàn Khối, trong đó chú trọng đến đối tượng ĐVTN là học sinh trong các trường Trung học phổ thông. Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn trường kịp thời tham mưu cho cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trẻ từ học sinh và được chi bộ các trường trung học phổ thông quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng. Nhiều cách làm, nhiều mô hình, phong trào hay từ tổ chức đoàn phát động đã tạo điều kiện để nhiều đoàn viên là học sinh trung học phổ thông có điều kiện rèn luyện, trưởng thành và đứng vào hàng ngũ của Đảng. Kết quả, trong năm học 2020 – 2021, các Đoàn trường đã giới thiệu và kết nạp được 04 đoàn viên ưu tú vào đảng.

Thông qua mô hình này đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động chăm lo, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và Chỉ thị số 03- CT/TWĐTN-BTC, ngày 21/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “tăng cường công tác, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp”.

PHÚC NGUYÊN

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT