Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, 2024

Đoàn Khối các cơ quan Trà Vinh: Triển khai học tập chuyên đề năm 2019, triển khai 6 bài học lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên gắn với tổng chức Diễn đàn “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới”

   Diễn ra trong 01 ngày 09/5/2019,  tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai, học tập chuyên đề năm 2019; triển khai 6 bài học lý luận chính trị (sửa đổi) cho cán bộ, đoàn viên thanh niên gắn với tổ chức Diễn đàn “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới” giai đoạn 2019 – 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Quốc Vạn – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Cao Thị Mỹ Trinh – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn cùng với sự tham gia của 160 cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
 

<

Quang cảnh Hội nghị

       Tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Phạm Viết Thạch, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp, UVTV Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan (sau đây gọi tắt là Đoàn khối) triển khai 02 chuyên đề năm 2019 do Trung ương đoàn ban hành về: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho thanh thiếu nhi” đối với cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ tham gia ginh hoạt đoàn; Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao ý trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm” đối với đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Kết thúc nội dung các chuyên đề Thường trực Đoàn khối yêu cầu các cơ sở Đoàn cần tổ chức triển khai thực hiện phải theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, lấy kết quả “làm theo” là thước đo để đánh giá kết quả thực hiện của các tập thể, cá nhân; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày, gắn với việc triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các tiêu chí trong học tập, rèn luyện, công tác của từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Cán bộ Đoàn phải thực sự xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho thanh thiếu nhi; nâng cao ý trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm trong đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên.
 
Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đoàn khối đã triển khai 6 bài học lý luận chính trị (sửa đổi) cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong khối. Qua đó, đã giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau hội nghị, Đoàn khối triển khai việc học tập 6 bài học lý luận chính trị trong cán bộ, ĐVTN thông qua phần mềm trực tuyến do Đoàn khối xây dựng và triển khai, đây là công trình sáng tạo do Đoàn khối đăng ký thực hiện trong năm 2019.
 
Cùng ngày, các cán bộ, ĐVTN trong khối cũng được tham dự Diễn đàn “Xây dựng giá trị hình mẫu thành niên Trà Vinh thời kỳ mới” giai đoạn 2019 – 2022, tại diễn đàn, cán bộ, đoàn viên được xem 01 tiểu phẩm về hình mẫu thanh niên giữ gìn bảo vệ môi trường, 04 tham luận của ĐVTN về chia sẻ các giải pháp xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới. Thông qua diễn đàn, đã giúp cán bộ đoàn, đoàn viên nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, chung tay thực hiện thắng lợi phương châm hành động Hành động, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, về đích” của Tỉnh ủy năm 2019.
 

VIẾT THẠCH

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT