Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, 2024

Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Tổng kết Hội thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời, thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và viết bài cảm nhận chuyên đề năm 2020, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người

Chiều ngày 19/05, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tổ chức Tổng kết Hội thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời, thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và viết bài cảm nhận chuyên đề năm 2020, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 9/05 đến ngày 15/5/2020 đã thu hút gần 800 thí sinh tham gia phần thi trắc nghiệm, và 31 bài dự thi viết cảm nhận về chuyên đề năm 2020, nội dung cuộc thi tìm hiểu kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên. Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tìm hiểu lịch sử tỉnh Trà Vinh qua 120 năm xây dựng và phát triển (từ năm 1900 –2020). Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Viết cảm nhận của bản thân chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường Khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông qua cuộc thi nhằm Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Nâng cao nhận thức trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường Khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó tạo sức lan tỏa, đẩy mạng học tập và làm theo Bác. Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc, toàn diện về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những cống hiến vĩ đại của Người cho toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta.

soi duong 1

Ban tổ chức trao giải cho các thi sinh đạt giải.

soi duong

Thí sinh Đoàn Quốc Khương đơn vị Chi đoàn Ngân hàng Agribank tỉnh Trà Vinh đạt giải nhất phần thi cảm nhận về chuyên đề năm 2020

Kết quả Ban tổ chức đã chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất ở phần thi trắc nghiệm và 01 giải viết cảm nhận chuyên đề 2020 để trao giải. Trong đó giải nhất phần thi trắc nghiệm được trao cho thí sinh Kim Thị Hồng Hạnh – Chi đoàn Tòa án tỉnh Trà Vinh; giải nhất phần thi cảm nhận về chuyên đề năm 2020 được trao cho thí sinh Đoàn Quốc Khương đơn vị Chi đoàn Ngân hàng Agribank tỉnh Trà Vinh./

Ngọc Hồng

 
 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT