Thứ Hai, 25 Tháng Mười, 2021

Đoàn khối Trà Vinh triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Luật Thanh niên năm 2020 với hình thức trực tuyến

Nhằm tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020 và các văn kiện trong Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện, sớm đưa Luật Thanh niên, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

G:\DOAN KHOI CQ\NAM 2021\Thang 7\cuoc thi tim hieu NQ dai hoi dang cac cap\Anhsangsoiduong1 copy copy _DKCQ.jpg

Từ ngày 15/7/2021 đến 15/9/2021, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Luật Thanh niên (sửa đổi năm 2020) với hình thức trực tuyến trong đoàn viên, thanh niên năm 2021.

G:\DOAN KHOI CQ\NAM 2021\Thang 7\cuoc thi tim hieu NQ dai hoi dang cac cap\z2618284618788_cedd12326f6f976d65cc46842b0da9d6 _DKCQ.jpg

Đoàn viên đang tham gia học tập

Theo đó, cán bộ, đoàn viên, thanh niên sẽ đăng ký tham gia học tập bằng hình thức trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông qua địa chỉ https://thitimhieu.doankhoitravinh.vn/ hoặc vào Cổng thông tin điện tử Đoàn khối. Cán bộ, đoàn viên sẽ học tập bằng hình thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm gồm các nội dung như: Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Luật Thanh niên (sửa đổi, bổ sung năm 2020), mỗi lượt là 20 câu hỏi và không giới hạn số lượt học tập, mỗi cán bộ, đoàn viên phải đạt từ 50% số điểm trở lên thì mới đạt yêu cầu. Hàng tuần, các câu hỏi sẽ được liên tục cập nhật, bổ sung. Đảm bảo các nội dung trong Luật Thanh niên và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sẽ được tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, thanh niên trong khối.

Đây là giải pháp sáng tạo của Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn đến toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên hiểu quả, an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.

ANH DUY

spot_img

Bài viết mới

Bài viết tương tự