Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, 2024

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thực hiện giám sát các tổ chức cơ sở Đảng trong Công an tỉnh theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020; căn cứ Hướng dẫn số 17/TĐTN-TC-KT, ngày 20/9/2018 của Tỉnh đoàn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”, giai đoạn 2018 – 2022. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch số 88-KH/ĐTN ngày 24/02/2020 về việc giám sát các tổ chức cơ sở Đảng trong Công an tỉnh theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị đối với Đảng bộ phòng Hậu cần và Đảng bộ Trại tạm giam; nội dung giám sát: việc lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của đơn vị năm 2020.

Qua giám sát kết quả thực hiện trong năm 2020, Đoàn giám sát nhận thấy cấp ủy, lãnh đạo phòng Hậu cần và Trại tạm giam có sự quan tâm, thực hiện tốt các nội dung theo chương trình phát triển thanh niên của Công an tỉnh năm 2020, vận dụng và thực hiện phù hợp vào điều kiện thực tế của đơn vị; chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho ĐVTN (trong năm không có ĐVTN vi phạm Điều lệnh CAND, vi phạm kỷ luật các hình thức); quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên tại đơn vị; chỉ đạo tổ chức đoàn thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.

C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20201020_092732.jpg

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai công tác giám sát đối với Đảng ủy Trại Tạm giam

Về tồn tại, hạn chế: tình hình dịch bệnh Covid-19 ở từng thời điểm diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội không tổ chức các hoạt động tập trung đông người nên công tác tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN, chỉ đạo thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chậm so với tiến độ; việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, rèn luyện thể chất, tạo môi trường, điều kiện cho ĐVTN phát triển toàn diện được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, sâu rộng nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên trong tình hình mới.

Đoàn Giám sát đề nghị cấp ủy, lãnh đạo phòng Hậu cần, Trại tạm giam tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chương trình phát triển thanh niên tại đơn vị, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Việc giám sát các tổ chức cơ sở Đảng trong Công an tỉnh là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển thanh niên trong tình hình mới./.

Đại úy Lý Thanh Trung – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT