Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, 2024

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP 02 CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG CÁN BỘ ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN NĂM 2020

Nhằm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ đoàn trong nghiên cứu, học tập chuyên đề về Bác, vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc học tập và làm theo Bác. Ngày 25/5/2020, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai học tập 02 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” dành cho cán bộ đoàn và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” dành cho đoàn viên, thanh niên, có 25 cán bộ Đoàn dự.
Tại Hội nghị, đồng chí Châu Thị Mỹ Hạnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh yêu cầu các chi đoàn trực thuộc tổ chức nghiên cứu quán triệt thực hiện trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về những nội dung của chuyên đề năm 2020 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị.

 
Hội nghị triển khai chuyên đề trong cán bộ Đoàn
và đoàn viên thanh niên
Sau nghiên cứu, học tập chuyên đề, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên viết bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020. Sau hội nghị, từng chi đoàn tổ chức học tập, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”, có 100% đoàn viên thanh niên được học tập.
 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT