Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, 2024

Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề về công tác dân vận, rèn luyện kỹ năng thanh vận và kỹ năng hội nhập cho thanh niên

    Ngày 05/9/2019, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “Công tác dân vận và rèn luyện kỹ năng thanh vận; kỹ năng hội nhập của tuổi trẻ CAND”. Tham dự có Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hữu Long, Phó Giám đốc phân viện miền Nam, Học viện Thanh thiếu nhi Việt Nam báo cáo chuyên đề và hơn 100 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên chi đoàn các phòng, trại Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố và đoàn viên, thanh niên.

<

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long nói chuyện chuyên đề trong ĐVTN

       Tại buổi nói chuyện, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long đã nêu ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là đối với lực lượng Công an nhân dân, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn, công tác dân vận, các kỹ năng hội nhập, thái độ giao tiếp, ứng xử của lực lượng đoàn viên, thanh niên CAND trong thời đại hiện nay; đồng thời nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giáo dục đoàn viên, thanh niên sử dụng, khai thác mạng xã hội một cách hiệu quả, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng.
Hoạt động đã góp phần cung cấp, trang bị thêm cho đoàn viên, thanh niên những kỹ năng hữu ích về công tác dân vận, kỹ năng hội nhập của tuổi trẻ Công an Trà Vinh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT