Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

ĐOÀN THANH NIÊN QUÂN SỰ TỈNH Tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế cho cán bộ, đoàn viên

Ngày 27/8/2020, Đoàn TNQS tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền, nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế trong cán bộ, đoàn viên năm 2020, có 34 cán bộ đoàn các cấp tham dự.

D:\NAM 2020\ANH VA TIN BAI\ANH\anh hoi nhap quoc te.jpg

Đồng chí Thiếu tá Lê Văn Thịnh, BT Đoàn Cơ sở Phòng Hậu cần, quán triệt chuyên đề

Tại lớp tập huấn cán bộ đoàn các cấp được tiếp thu, cập nhật các kiến thức về hội nhập kinh tế ở Việt Nam giai đoạn mới; một số vấn đề đặt ra đối với lao động trong hội nhập quốc tế và địa phương; đặc điểm tình hình thế giới hiện nay; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng ta; chủ trương và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam; những thuận lợi và thách thức đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực Đông Nam Á; kế hoạch thực hiện chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm về hội nhập quốc tế của UBND tỉnh, Tỉnh ủy Trà Vinh,…

Qua lớp tập huấn từng cán bộ đoàn các cấp đã nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về đường lối, chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế và khu vực, đặc biệt là đường lối, chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh./.

Hải Âu

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT