Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, 2024

Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh Trà Vinh 3 không với ma túy

Quán triệt thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an về việc “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên” và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh đoàn và Ban Thanh niên Quân khu 9, Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào “3 không với ma túy” ở 100% cơ sở Đoàn. Đến nay, phong trào trở thành phong trào thi đua rộng khắp của các tổ chức trong lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần hạn chế tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội liên quan đến ma túy nói riêng và tệ nạn xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh.

Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4): “Mềm hóa” giáo dục pháp luật

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về tác hại của ma túy, thuốc lá cho chiến sĩ

Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh kịp thời tham mưu cho Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan và nhân dân địa phương tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tích cực vận động thanh, thiếu niên “3 không với ma túy” (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy) đến 100% ĐVTN. Phong trào huy động sự tham gia của các tổ chức Đoàn, có sự phối hợp, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương trong việc phối hợp nắm tình hình, số lượng thanh thiếu niên nghiện ma túy để có biện pháp tuyên truyền, vận động, giúp đỡ;

Để giúp thanh, thiếu niên có đầy đủ thông tin, hiểu biết pháp luật cũng như tạo điều kiện, môi trường lành mạnh, tích cực, các cơ sở Đoàn duy trì, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, giúp đỡ và hướng dẫn thanh niên nghiện ma túy, thanh niên bị nhiễm HIV/AIDS tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tụ an toàn xã hội trên địa bàn./.

Hữu Hiệp

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT