Thứ Bảy, 24 Tháng Hai, 2024

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 21/6/2022, tại Hội trường Tỉnh ủy (cũ), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Trí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Phạm Phước Trãi, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đoàn Khối các khóa; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan khóa VI; đại diện Ban Thường vụ Thị đoàn Duyên Hải; Đoàn Thanh niên: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đoàn trường Đại học Trà Vinh, đặc biệt là sự có mặt của 186 đại biểu chính thức – những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên của Khối.

Đại hội diễn ra trong 2 phiên, gồm 4 nội dung chính như: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhiệm kỳ nhi 2017-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh khóa X trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI. Bầu Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sự định hướng công tác sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện đạt và vượt 10 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đề ra. Theo đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khối đạt nhiều kết quả nổi bật, cụ thể như:

Công tác tuyên truyền, giáo dục đã được các cấp bộ Đoàn trong khối thường xuyên được đổi mới với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp và tác động đến nhiều đối tượng trong Khối như: tổ chức các cuộc thi, học tập trực tuyến về chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, các cuộc thi kể chuyện về Bác trong cán bộ Đoàn Khối; hành trình đến với các địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống, lấy gương giáo dục gương cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối; tổ chức các phiên tòa giả định… Các phong trào hành động cách mạng được Ban Chấp hành đoàn khối chú trọng lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp yêu cầu nhiệm vụ chính trị của khối. Nhiều phong trào hành động cách mạng, nhiều hoạt động thực chất và có chiều sâu, với “hàm lượng trí tuệ cao”, được tổ chức sâu rộng trong Khối, qua đó phát huy được tiềm năng, phẩm chất trí tuệ và thế mạnh riêng của tuổi trẻ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh như: có 1.225 lượt đăng ký sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm và đề tài khoa học cấp ngành, cấp tỉnh được công nhận. Các hoạt động tình nguyện cao điểm như tháng Thanh niên, Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, chương trình tặng quà, bán hàng giá ưu đãi cho thanh niên công nhân, hội thao truyền thống 15/10…. được triển khai thường xuyên, định kỳ. Đặc biệt trong phong trào “Ba trách nhiệm” được các cơ sở đoàn trong khối triển khai hiệu quả thông qua các mô hình như: mô hình “văn phòng xanh”, mô hình “tham mưu giỏi – phục vụ tốt”, mô hình áp dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm trong quản lý đoàn viên, bộ tiêu chí thi đua; mô hình “khám, chẩn đoán, điều trị bệnh ban đầu và phát thuốc miễn phí cho người già neo đơn, người cao tuổi tai nhà”, mô hình “tiếp bước cùng em”…, qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của của đoàn viên, thanh niên trong Khối vừa tham gia phát triển kinh tế – xã hội vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao….

Với những nổ lực và cố gắng đó, 05 năm qua Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đều được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá là đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (trong đó có 2 năm được nhận cờ thi đua Đơn vị xuất sắc dẫn đầu).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Trí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí Thư Tỉnh đoàn và đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối thống nhất cao và biểu dương những kết quả mà tuổi trẻ Đoàn Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Bí thư Tỉnh đoàn và Bí thư Đảng ủy Khối cũng đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa VII cần tập trung nghiên cứu và đề ra các giải pháp hiệu quả để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại nhiệm kỳ qua, đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm” trong khối cán bộ, công chức, viên chức và phong trào “4 nhất” trong đoàn viên, thanh niên công nhân. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn khi liên hệ làm thủ tục tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Khối cơ quan. Đi đầu trong tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của đoàn viên thanh niên ở từng ngành, lĩnh vực… qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tuổi trẻ Đoàn Khối, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn cũng lưu ý 03 vấn đề để Đại hội quan tâm và xây dựng giải pháp khắc phục nhanh hơn:

Một là, trong tổ chức phong trào hành động cách mạng, một số hoạt động còn nặng về “bề nổi”, dàn trải, hình thức. Một số phong trào mới chỉ thu hút đoàn viên tích cực, thanh niên tiên tiến tham gia, kết quả thiếu tính bền vững. 

Hai là, việc rà soát để thành lập các tổ chức đoàn còn chưa kịp thời trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Ba là, chất lượng một số tổ chức cơ sở đoàn trong khối, nhất là khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn hạn chế. Một số cán bộ đoàn chưa chịu khó nghiên cứu, học tập để nâng cao nghiệp vụ, còn thụ động trong thay đổi phương pháp làm việc, thiếu tính sáng tạo và tính quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, việc chưa làm thì đã nói khó khăn hoặc đùn đẩy do nhiệm vụ chuyên môn, nhưng không chịu tìm giải pháp để giải quyết các vấn đề còn trăn trở, chưa thật sự lăn xả với phong trào, đồng hành cùng mô hình, ý tưởng của thanh niên và có biểu hiện chấp nhận những gì đang tồn tại chứ không chịu bức phá ra khỏi giới hạn.

Sau một ngày làm việc dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã hoàn thành các nội dung đề ra. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 20 đồng chí tham gia BCH khóa mới (khuyết 01 đồng chí); bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 14 đại biểu chính thức và 05 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VII đã bầu 07 đồng chí tham gia Ban Thường vụ; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đoàn Khối gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trọng Nhân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối khóa VI tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Khối khoá VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Lâm Chí Trung, đồng chí Nguyễn Minh Trí và đồng chí Phan Thị Cẩm Nang được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Khối khoá VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho 04 tập thể Đoàn Thanh niên cấp cơ sở thuộc Khối có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Cẩm Hương

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT