Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Đoàn TNQS tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên về thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2020 của Bộ CHQS tỉnh, trong thời gian từ ngày 01/3/2020 đến hết ngày 31/12/2020 các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đồng loạt tổ chức lễ ra quân và tiến hành huấn luyện cho 100% cán bộ, chiến sỹ tại đơn vị.

D:\A\z2158302046643_94ae09055415c9745f19b39f102eef39.jpg D:\NAM 2020\ANH VA TIN BAI\ANH\20200225_151538.jpg

Cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện Tham gia lễ ra quân huấn luyện năm 2020

Trong thời gian huấn luyện ngoài nội dung huấn luyện chuyên ngành về quân sự, vũ khí trang bị kỹ thuật, đều lệnh, thể lực,… cán bộ, chiến sỹ còn được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước, truyền thống của dân tộc, của Đảng của quân đội và đơn vị; về trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó đã góp phần nâng cao ý trách nhiệm, tinh thần tự giác của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Tấn An

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT