Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu, 2024

Đoàn Trường Đại học Trà Vinh thành lập CLB Lý luận trẻ

Được sự chấp thuận của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh, Ban Thường vụ Đoàn Trường thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ với 51 thành viên là các cán bộ Đoàn, Đoàn viên, Hội viên thuộc Trường.Câu lạc bộ được thành lập mục đích tập hợp cán bộ Đoàn, Đoàn viên có cùng sở thích về các lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ; thông qua hoạt động của Câu lạc bộ, góp phần giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn công tác Đoàn; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội; tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên trau dồi kiến thức về các lĩnh vực khoa học – kinh tế – chính trị – xã hội, cũng như rèn luyện, phát triển sở thích, năng khiếu và các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trong thực tiễn.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ được ra mắt vào ngày 19/10/2021 thông qua ứng dụng Meet. Tham dự Lễ ra mắt có đ/c Hồ Văn Minh – Phó Bí thư Đoàn Trường; đ/c Cao Thanh Tâm − Cao Thanh Tâm – UVBCH Đoàn Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp và tất cả thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ.

Đ/c Hồ Văn Minh − Phó Bí thư Đoàn Trường trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ trực thuộc Đoàn Trường và chỉ định Ban Chủ nhiệm

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn Cảnh – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ thông qua Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ

Đ/c Hồ Văn Minh – Phó Bí thư Đoàn Trường cho biết, thông qua hoạt động của Câu lạc bộ sẽ góp phần giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn công tác Đoàn – Hội – Đội; tăng cường tính chiến đấu, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các mặt trận, đặc biệt là trên mạng xã hội đồng thời tăng cường ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Như Thảo

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT