Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2020

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, từ ngày 03/10/2019 đến ngày 04/10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2016-2020 tại 4 đơn vị gồm: Ủy ban nhân dân Thành phố Trà Vinh, Ủy ban nhân dân Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải và Ủy ban nhân dân xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải.
Nội dung giám sát tập trung vào các nội dung chính như: Công tác nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ và tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên; Công tác Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và các tổ chức kinh tế; Công tác giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên và công tác nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên.
C:\Users\HONGNG~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI16.787\vlcsnap-2019-10-04-09h48m58s913.png
Ảnh: Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Duyên Hải
Tại các buổi giám sát, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của các địa phương, đơn vị  từ năm 2016 đến năm 2019. Theo báo cáo của các địa phương, đơn vị trong những năm qua, việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn đã được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện. Cấp ủy, chính quyền và các ban,ngành, đoàn thể đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến 100% thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách, thanh niên lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên trên; 70% thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị. Có 80% trở lên thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương; 80% thanh niên vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn đạt trình độ THCS; 80% thanh niên là cán bộ, công chức ở xã được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý nhà nước, ngoại ngữ và tin học. Hàng năm giải quyết việc làm cho trên 1000 thanh niên đối với cấp huyện và 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.
Tại các buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã tham gia đóng góp ý  kiến vào dự thảo báo cáo của các địa phương, đơn vị như: Công tác phối hợp giữa các ngành liên quan tại các địa phương còn chưa chặt chẽ, việc lồng ghép chỉ tiêu phát triển thanh niên trong chương trình, mục tiêu của các ban, ngành còn hạn chế; các số liệu trong báo cáo một vài đơn vị còn chung chung, chưa đánh giá được tỷ lệ các chỉ tiêu đặt ra của chiến lược giai đoạn 2016 – 2020.
Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị trong những năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền địa phương đơn vị cần tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đối với công tác thanh niên và phát triển thanh niên trên địa bàn; Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của ngành, địa phương; tăng cường công tác phối hợp, kết hợp giữa các ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên; định kỳ sơ, tổng kết, kịp thời biểu dương khen thưởng những mô hình hay, tiêu biểu, cách làm sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn; Đề xuất Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các địa phương, đơn vị tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện quyền, chính sách liên quan đến thanh niên.
HOÀN THIỆN – TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH
 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT