Thứ Sáu, 17 Tháng Chín, 2021
HomeTin tứcTin nổi bậtGiám sát việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ...

Giám sát việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TĐTN-ĐGS ngày 07/6/2021 của Đoàn Giám sát việc thực hiện Quyết định số 1040-QĐ/TU của Tỉnh ủy Trà Vinh của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “về giám sát việc thực hiện Quyết định số 1040-QĐ/TU ngày 03/10/2016 của Tỉnh ủy về ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2021, Đoàn Giám sát do đồng chí Võ Minh Nhựt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn làm Trưởng đoàn thực hiện giám sát đối với Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh. Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện việc quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở theo theo phân cấp quản lý và theo Quyết định số 1040-QĐ/TU, ngày 03/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện theo Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; công tác tạo nguồn cán bộ đoàn chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đoàn Giám sát làm việc với tại Huyện ủy Tiểu Cần

Nhìn chung, các cấp ủy Đảng đã có sự quan tâm đến công tác cán bộ Đoàn. Công tác cán bộ đoàn được thực hiện đúng quy trình, thực hiện tốt việc tạo nguồn, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ, bố trí công tác khác cho cán bộ đoàn khi hết tuổi công tác theo quy định, tạo điều kiện cho cán bộ đoàn yên tâm công tác, cống hiến để trưởng thành, nhiều cán bộ Đoàn được phân công giữ các chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Tuy nhiên, cấp huyện, cấp cơ sở đang gặp nhiều khó khăn trong công tác cán bộ. Cụ thể như sau:

(1) Một số đoàn cấp huyện khuyết biên chế trong thời gian dài: Do cán bộ đoàn có giới hạn về độ tuổi công tác, khi hết tuổi phải chuyển công tác khác. Mặt khác việc thi tuyển công chức vào vị trí công tác đoàn (qua 02 năm thi tuyển 2019, 2020) không có thí sinh đăng ký thi (một phần vì thí sinh e ngại khi quá tuổi công tác thì khó bố trí được công tác khác) hoặc có thi nhưng không trúng tuyển. Đoàn cấp huyện không thể xin điều động được cán bộ là bí thư đoàn cấp xã về công tác chuyên trách tại cơ quan Huyện đoàn do Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định cán bộ cấp xã phải đủ 05 công tác (không kể thời gian tập sự).

(2) Một số cán bộ đoàn cấp huyện, bí thư đoàn cấp xã quá tuổi công tác không bố trí được công tác khác do không có nguồn cán bộ trẻ của xã, của huyện thay thế và không thuyển thêm được công chức trẻ để tạo nguồn do biên chế của xã, của huyện đã đủ. Nhiều Bí thư đoàn cấp xã gần hết tuổi công tác đoàn theo quy định cần tạo nguồn thay thế.

(3) Chất lượng nguồn cán bộ đoàn thay thế tại một số địa phương, đơn vị chưa đảm bảo về chất lượng do việc thi tuyển công chức vào các cơ quan, vị trí đoàn thanh niên chung với kỳ thi tuyển công chức của tỉnh, không lựa chọn được cán bộ đã được rèn luyện từ phong trào thanh niên hoặc đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh vận.

Đoàn Giám sát làm việc tại Huyện ủy Cầu Kè

Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã tiếp thu, ghi nhận ý kiến của các địa phương, đơn vị để báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền; đồng thời đề xuất Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh quam tâm chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm đảm bảo phương châm “động”, “mở” và có quan tâm bổ sung quy hoạch những cán bộ đoàn đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Theo đó, Đoàn giám sát và các địa phương, đơn vị được giám sát đã thống nhất đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung sau:

Một là, đề xuất xem xét, tạo cơ chế về độ tuổi cán bộ đoàn. Cụ thể: Những nơi đặc biệt khó khăn về công tác cán bộ, tuổi cán bộ đoàn theo cương vị được giao có thể hơn từ 1 đến 4 tuổi để phù hợp với yêu cầu công tác cụ thể nếu được sự thống nhất của cấp ủy cùng cấp và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (Quy chế Cán bộ đoàn hiện tại quy định hơn từ 1 đến 2 tuổi).

Hai là, Để tạo nguồn cán bộ đoàn thông qua việc tiếp nhận người vào làm công chức, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ theo hướng tạo cơ chế đặc thù riêng cho công tác cán bộ đoàn về điều kiện thời gian công tác vì cán bộ đoàn có quy định về độ tuổi công tác, tuổi giữ chức vụ lần đầu. Đề xuất các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức các vị trí công tác đoàn cấp huyện, cấp tỉnh đủ 03 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc).

Ba là, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương thống nhất các trường hợp cán bộ đoàn cấp huyện, cấp cơ sở quá tuổi công tác đoàn nhưng chưa có nguồn thay thế tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2022 – 2027. /.

Ban TC-KT

BÀI VIẾT TƯƠNG TỰ
spot_img

Bài viết mới