Thứ Ba, 9 Tháng Tám, 2022
Home 2021

Hệ thống văn bản

Nội dung trích dẫn
Kế hoạch phối hợp số 69 – KHPH/TĐTN-BTV: Phối hợp tổ chức cuộc thi “Dấu ấn tình nguyện hè” chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2022-2027
Quyết định 718-QĐ/TĐTN-TNTH: Thành lập Ban Tổ chức, Tổ coi thi Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Trà Vinh lần thứ II năm học 2021-2022
Quyết định 717-QĐ/TĐTN-TTNTH: Thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Trà Vinh năm 2022
Quyết định 716-QĐ/TĐTN-TNTH: Khen thưởng học sinh đạt Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh, năm học 2021-2022
Quyết định 715-QĐ/TĐTN-TNTH: Khen thưởng học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh, năm học 2021-2022
Quyết định 714-QĐ/TĐTN-TTNTH: Khen thưởng sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, năm học 2021-2022
Quyết định 713-QĐ/TĐTN-TNTH: Khen thưởng giáo viên đạt Danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp tỉnh, năm học 2021-2022
Quyết định 712-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc khen thưởng
Quyết định 711-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc khen thưởng
Kế hoạch 521-KH/TĐTN-PT: Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Trà Vinh năm 2022
Kế hoạch 520-KH/TĐTN-PT: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (05/6) năm 2022
Công văn 2289-CV/TĐTN-TCKT: Xây dựng quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2022-2027
Công văn 2288-CV/TĐTN-TCKT: Thông qua văn kiện đại hội
Công văn 2287-CV/TĐTN-TT: Thống nhất phương án tổ chức Hội trại Trẻ em nghèo vượt khó học giỏi năm 2022
Công văn 2286-CV/TĐTN-BTG: Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 – 11/6/2022)
Công văn 2285-CV/TĐTN-BTG: Thống nhất Dự thảo Đề án Đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công văn 2284-CV/TĐTN-BTG: Đẩy mạnh tham gia Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
Công văn 2283-CV/TĐTN-BTG: Gửi danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” năm 2022
Công văn 2282-CV/TĐTN-TC-KT: Thẩm định hồ sơ ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022
Công văn 2281-CV/TĐTN-BTG: Thống nhất thành viên tham gia Đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra năm 2022
Công văn 2280-CV/TĐTN-SGDĐT: Tổ chức Chương trình tư vấn trực tuyến cho học sinh THPT năm học 2021-2022 và tổ chức chiếu phim tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn kỹ năng thực hành xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho thiếu nhi
Công văn 2279-CV/TĐTN-PT: Hỗ trợ thuốc y tế phục vụ chuyến hành trình nghỉ dưỡng dành cho Cựu Thanh niên xung phong năm 2022
Công văn 2278-CV/TĐTN-PT: Thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Công văn 2277-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022
Công văn 2276-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Trà Vinh
Công văn 2275-CV/TĐTN-PT: Tổ chức đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh” đợt 02 năm 2022
Công văn 2274-CV/TĐTN-TTNTH: Hỗ trợ phòng máy tính và cán bộ kỹ thuật để tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Trà Vinh năm 2022
Công văn 2273-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo kết luận về công tác đoàn kết, đồng hành, chăm lo và phát huy thanh thiếu niên có tôn giáo giai đoạn hiện nay
Công văn 2272-CV/TĐTN-TTNTH: Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022
Công văn 2299-CV/TĐTN-PT: thống nhất dự thảo Sổ tay vận hành vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh
Công văn 2298-CV/TĐTN-PT: Thay đổi hộ dân nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đoàn viên, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn
Công văn 2297-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Công văn 2296-CV/TĐTN-TCKT: Ra quyết định thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022
Công văn 2294-CV/TĐTN-TCKT: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch phối hợp
Công văn 2293-CV/TĐTN-TCKT: Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội cấp cơ sở
Công văn 2292-CV/TĐTN-PT: Thay đổi thời gian tổ chức hành trình nghỉ dưỡng, thăm di tích lịch sử dành cho Cựu TNXP năm 2022
Công văn 2291-CV/TĐTN-TCKT: Triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lần thứ 39, khóa X
Báo cáo 1004-BC/TĐTN-PT: Tình hình tiếp nhận, thực hiện vốn viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ Nhà nước 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo 1001-BC/TĐTN-TCKT: Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022
Kế hoạch 523-KH/TĐTN-PT: Tổ chức Họp mặt Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Trà Vinh nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2022)
Quyết định 725-QĐ/TĐTN-TCKT: Công nhận Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cầu Kè khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027
Quyết định 724-QĐ/TĐTN-TCKT: Công nhận Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cầu kè khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027
Quyết định 723-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc khen thưởng
Quyết định 721-QĐ/BTC: Thành lập Tổ coi thi, Tổ soạn đề, Tổ Chấm thi Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Trà Vinh năm 2022
Quyết định 731-QĐ/TĐTN-TCKT: Thay đổi thành viên Đoàn Giám sát thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 gắn với việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 730-QĐ/TĐTN-TCKT: Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Khuyến học Cơ quan Tỉnh đoàn
Quyết định 729-QĐ/TĐTN-TCKT: Khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022
Quyết định 728-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc khen thưởng
Quyết định 727-QĐ/TĐTN-TCKT: Khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027
Quyết định 726-QĐ/TĐTN-TCKT: Chỉ định Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Duyên Hải, nhiệm kỳ 2017-2022
Kế hoạch 527-KH/TĐTN-TCKT: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022
Kế hoạch 526-KH/TĐTN-BTG: Tổ chức chương trình giao lưu “Gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”
Kế hoạch 525-KH/TĐTN-TTNTH: Tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi năm 2022
Kế hoạch 524-KH/TĐTN-TCKT: Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2027
Công văn 2340-CV/TĐTN-BTG: Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch phối hợp cuộc thi Dấu ấn tình nguyện hè năm 2022
Công văn 2339-CV/TĐTN-BTG: Giới thiệu xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2022
Công văn 2338-CV/TĐTN-PT: Rà soát nhu cầu hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, sản xuất, kinh doanh
Công văn 2337-CV/TĐTN-PT: Giới thiệu gương thanh niên tiêu biểu để xét chọn giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVII năm 2022
Công văn 2336-CV/TĐTN-TCKT: Khảo sát nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ của Đoàn khóa XI
Công văn 2335-CV/TĐTN-PT: Tổ chức đồng loạt ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022
Công văn 2334-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
Công văn 2333-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Lần 2)
Công văn 2332-CV/TĐTN-TCKT: Công tác cán bộ
Công văn 2331-CV/TĐTN-TCKT: Bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức tập sự
Công văn 2330-CV/TĐTN-TCKT: Bổ nhiệm ngạch và xếp lượng cho công chức tập sự
Công văn 2329-CV/TĐTN-TTNTH: Báo cáo số lượng học sinh, sinh viên tham gia Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ IV
Công văn 2328-CV/TĐTN-PT: Đóng góp kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với Tỉnh đoàn năm 2022
Công văn 2327-CV/TĐTN-TTNTH: Đăng ký xây dựng Bể bơi phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025
Công văn 2326-CV/TĐTN-PT: Gửi danh sách ĐVTN có nhu cầu vay vốn từ nguồn vốn Giải quyết việc làm (gói 2 tỷ)
Công văn 2325-CV/TĐTN-TTTNTH: Báo cáo số lượng học sinh, sinh viên tham dự Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ IV
Công văn 2324-CV/TĐTN-TCKT: Triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa X lần thứ 40
Công văn 2323-CV/TĐTN-TCKT: Phối hợp mở lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo chức danh Bí thư Đoàn cấp cơ sở năm 2022
Công văn 2322-CV/TĐTN-BTG: Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
Công văn 2321-CV/TĐTN-BTG: Thống nhất Tờ trình dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
Báo cáo 1012-BC/TĐTN-BTG: Tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên (từ ngày 03/6 đến ngày 9/6/2022)
Báo cáo 1011-BC/TĐTN-PT: Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo 06 tháng đầu năm và Kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2022
Báo cáo 1010-BC/TĐTN-PT: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”
Báo cáo 1009-BC/TĐTN-PT: Kết quả hỗ trợ khởi nghiệp 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo 1008-BC/TĐTN-PT: Tổng kết Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Báo cáo 1007-BC/TĐTN-TCKT: Báo cáo thống kê Trình độ Ngoại ngữ cán bộ, công chức, viên chức
Báo cáo 1005-BC/TĐTN-BTG: Tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên
Quyết định 623-QĐ/TĐTN-TCKT: về việc khen thưởng
Quyết định 622-QĐ/TĐTN-TCKT: về việc khen thưởng
Quyết định 621-QĐ/TĐTN-TCKT: về việc khen thưởng
Quyết định 620-QĐ/TĐTN-TCKT: về việc khen thưởng
Quyết định 619-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2021
Quyết định 618-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021
Quyết định 617-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc tặng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2021
Quyết định 616-QĐ/TĐTN-TCKT: Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” năm 2021
Quyết định 615-QĐ/TĐTN-BTG: Thành lập Câu lạc bộ Truyền thông thanh niên cấp tỉnh
Kế hoạch 460-KH/TĐTN-SGDĐT: Tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022
Kế hoạch 459-KH/TĐTN-BTG: Tổ chức tập huấn kỹ năng sáng tác ảnh, viết tin, bài tuyên truyền và nắm bắt thông tin dư luận xã hội trên không gian mạng năm 2021
Kế hoạch 458-KH/TĐTN-PT: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
Kế hoạch 457-KH/TĐTN-PT: Tổ chức thăm và tặng quà Cựu thanh niên xung phong, thanh niên Công nhân, Sinh viên xa quê có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022
Kế hoạch 456-KH/TĐTN-PT: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện tại Đại hội thi đua các Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (12/01/1967 – 12/01/2022)

Công văn 2020-CV/TĐTN-TCKT: Công tác cán bộ
Công văn 2019-CV/TĐTN-PT: Góp ý văn bản và cử lãnh đạo, cán bộ tham gia Hội trại truyền thống “Thanh niên, Phụ nữ LLVT Quân khu” năm 2022
Công văn 2018-CV/TĐTN-PT: Không thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025
Công văn 2017-CV/TĐTN-PT: Đề nghị Trung ương Đoàn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn 2016-CV/TĐTN-TCKT: Công tác cán bộ
Công văn 2015-CV/TĐTN-TTNTH: Mời Báo cáo viên lớp bồi dưỡng tập huấn công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022
Công văn 2014-CV/TĐTN-PT: Đăng ký danh mục hoạt động Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I, từ năm 2021 – 2025
Báo cáo 902-BC/TĐTN-TCKT: Kết quả thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021
Báo cáo 901-BC/TĐTN-TCKT: Nhu cầu bồi dưỡng cán bộ năm 2022 của Cơ quan Tỉnh đoàn
Báo cáo 900-BC/TĐTN-TCKT: Nhu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2022 của Cơ quan Tỉnh đoàn
Báo cáo 899-BC/TĐTN-PT: Kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2021
Báo cáo 898-BC/TĐTN-PT: Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 17/12 – 23/12/2021)
Báo cáo 897-BC/TĐTN-BTG: Tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên Quí IV, năm 2021
Báo cáo 896-BC/TĐTN-PT: Kết quả hỗ trợ khởi nghiệp năm 2021
Báo cáo 895-BC/TĐTN-TCKT: Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 12 và một số hoạt động trọng tâm trong tháng 01 năm 2022
Quyết định 609-QĐ/TĐTN-PT: Thay thế, bổ sung tình nguyện viên tham gia Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (lần 6)
Quyết định 608-QĐ/TĐTN-PT: Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong cuộc thi Ý tưởng dự án khởi nghiệp
Quyết định 607-QĐ/TĐTN-TCKT: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027
Quyết định 606-QĐ/TĐTN-TCKT: Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027
Quyết định 605-QĐ/TĐTN-PT: Công nhận công trình thanh niên cấp tỉnh năm 2021
Công văn 1970-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Quy chế ban hành Quy chế sử dụng nguồn kinh phí trên 14% số tiền lãi thu được từ ngân sách địa phương
Công văn 1969-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh
Công văn 1967-CV/TĐTN-BTG: Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan đến hụi
Công văn 1966-CV/TĐTN-PT: Gửi báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Trà Vinh năm 2021
Công văn 1965-CV/TĐTN-PT: Cử cán bộ tham dự Hội nghi triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Báo cáo 876-BC/TĐTN-PT: Kết quả hỗ trợ ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2021
Báo cáo 875-BC/TĐTN-PT: Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Báo cáo 874-BC/TĐTN-BTG: Tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên
Báo cáo 873-BC/TĐTN-TCKT: Kết quả phân loại tổ chức Đoàn cấp Huyện và tương đương
Báo cáo 872-BC/TĐTN-BTG: Kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo phân giới, cắm mốc năm 2021
Báo cáo 871-BC/TĐTN-BTG: Kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Báo cáo 870-BC/TĐTN-BTG: Kết quả thực hiện mô hình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trực tuyến về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng, chống ma túy trong đoàn viên, thanh niên năm 2021
Báo cáo 868-BC/TĐTN-TCKT: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021
Báo cáo 867-BC/TĐTN-BTG: Kết quả triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Báo cáo 866-BC/TĐTN-BTG: Tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2021
Báo cáo 864-BC/TĐTN-BTG: Tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên tháng 11 năm 2021
Báo cáo 863-BC/TĐTN-TTNTH: Tình hình trẻ em, ý kiến, nguyện vọng của trẻ em năm 2021
Báo cáo 862-BC/TĐTN-TCKT: Kết quả thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên năm 2021
Báo cáo 861-BC/TĐTN-TCKT: Kết quả phân loại tổ chức Đoàn, đoàn viên năm 2021
Báo cáo 860-BC/TĐTN-TCKT: Kết quả phát triển đoàn viên mới năm 2021
Quyết định 581-QĐ/TĐTN-PT: Thay đổi thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo xanh” năm 2021
Kế hoạch 411-KH/TĐTN-PT: Tổ chức tập huấn về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường năm 2021
Kế hoạch 410-KH/TĐTN-BTG: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)
Công văn 1871-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư
Công văn 1870-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công văn 1869-CV/TĐTN-TCKT: Điều chỉnh thuyết minh Dự toán NSNN năm 2021
Công văn 1867-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell (Sinopharm) đợt 17
Công văn 1868-CV/TĐTN-TCKT: Đăng tin, bài hoạt động của tổ chức Đoàn trên trang mạng xã hội
Công văn 1866-CV/TĐTN-BTG: Tuyên truyền kết luận Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Công văn 1864-CV/TĐTN-BTG: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới
Công văn 1863-CV/TĐTN-BTG: Thống nhất dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Công văn 1862-CV/TĐTN-PT: Triển khai Chương trình “Nối vòng tay thương”
Công văn 1861-CV/TĐTN-TCKT: Báo cáo chuyên đề công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên giai đoạn 2010-2021
Công văn 1821-CV/TĐTN-TCKT: Triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lần thứ ba mươi ba, khóa X
Công văn 1820-CV/TĐTN-BTG: Tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
Công văn 1819-CV/TĐTN-BTG: Tập trung thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
Công văn 1818-CV/TĐTN-BTG: đóng góp dự thảo văn bản
Công văn 1817-CV/TĐTN-PT: Tăng cường hỗ trợ người dân thu hoạch và tiêu thụ nông sản
Công văn 1816-CV/TĐTN-TCKT: Đăng ký tài khoản
Công văn 1815-CV/TĐTN-PT: Xin ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo tổng kết Chiến dịch TNTN hè tỉnh Trà Vinh năm 2021
Công văn 1814-CV/TĐTN-TCKT: Công tác cán bộ
Công văn 1813-CV/TĐTN-TCKT: Nguồn chi, mức chi thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn 1812-CV/TĐTN-TTNTH: Phúc đáp Công văn số 1475/SGDĐT-TCCB, ngày 26/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Công văn 1810-CV/TĐTN-TCKT: Đóng góp dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính
Công văn 1809-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Công văn 1808-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu logistics
Công văn 1807-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Nghị quyết HĐND và dự thảo Đề án quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Công văn 1806-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (lần 02)
Công văn 1805-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh lần 02
Công văn 1804-CV/TĐTN-BTG: Gửi bài dự thi tham gia Cuộc thi Giọng hát hay tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc năm 2021
Công văn 1803-CV/TĐTN-TCKT: Danh mục tài liệu thi tuyển công chức có liên quan đến vị trí việc làm cần thi tuyển của cơ quan Tỉnh đoàn năm 2021
Công văn 1802a-CV/TĐTN-PT: Giới thiệu cá nhân tham gia Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VIII, năm 2021
Công văn 1802-CV/TĐTN-BTG: Truyền thông Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Công văn 1801-CV/TĐTN-BTG: Chấn chỉnh việc đăng, chia sẻ, bình luận thông tin trên mạng xã hội
Công văn 1800-CV/TĐTN-BTG: Xây dựng tình huống hỏi – đáp pháp luật
Công văn 1799-CV/TĐTN-BTG: Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Công văn 1798-CV/TĐTN-BTG: Thống nhất dự thảo quy chế hoạt động Cổng TTĐT tỉnh
Công văn 1797-CV/TĐTN-TTNTH: Góp ý dự thảo các chương trình phối hợp giữa hai ngành về công tác Đội, Đoàn trường học
Công văn 1796-CV/TĐTN-TTNTH: Góp ý dự thảo các chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác Đội, Đoàn trường học
Quyết định 569-QĐ/TĐTN-PT: Thay đổi thành viên Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021
Quyết định 568-QĐ/TĐTN-TTNTH: Thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi Video clip “Vững tin Việt Nam” và Cuộc thi Phát thanh măng non với chủ đề “Thiếu nhi Trà Vinh tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19”
Quyết định 567-QĐ/TĐTN-TTNTH: Thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi Vẽ tranh online “Vững tin Việt Nam”
Kế hoạch 402-KH/TĐTN-PT: Tổ chức Chương trình “Triệu túi an sinh”
Kế hoạch 399-KH/TĐTN-PT: Triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021-2025. Thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ
Kế hoạch 398-KH/TĐTN-BTG: Hỗ trợ nhập dữ liệu vào nền tảng tiêm chủng Covid-19, hỗ trợ công tác tiêm chủng Covid-10 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Thông báo 523-TB/TĐTN-PT: Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề Khởi nghiệp năm 2021
Thông báo 522-TB/TĐTN-TTNTH: Các cuộc thi online dành cho thiếu nhi
Quyết định 572-QĐ/TĐTN-TCKT: Khen thưởng tác phẩm đạt giải Vòng Chung kết Cuộc thi ảnh “Dấu ấn tình nguyện” tỉnh Trà Vinh năm 2021
Quyết định 571-QĐ/TĐTN-TCKT: Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Trà Vinh năm 2021
Kế hoạch 403-KH/TĐTN-TCKT: Tổ chức Hội thi Tin học trẻ Khối cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang năm 2021
Kế hoạch 401-KH/TĐTN-TCKT: Thành lập và phát triển tổ chức Đoàn trong các hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh năm 2021
Kế hoạch 401-KH/TĐTN-TCKT: Thành lập và phát triển tổ chức Đoàn trong các hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh năm 2021
Công văn 1828-CV/TĐTN-PT: Phát động tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của tỉnh Đồng Tháp năm 2021
Công văn 1827-CV/TĐTN-TTNTH: Phúc đáp Công văn số 1862/SLĐTBXH-BTXHTEBDG, Ngày 01/9/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Công văn 1826-CV/TĐTN-TCKT: Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2021
Công văn 1825-CV/TĐTN-TCKT: Đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Công văn 1824-CV/TĐTN-TCKT: Cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn trong các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Trà Vinh năm 2021
Công văn 1823-TĐTN/TCKT: Công tác cán bộ
Công văn 1822-CV/TĐTN-TCKT: Báo cáo tình hình tham gia thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Công văn 1794-CV/TĐTN-PT: Phát động triển khai chương trình Góp triệu ngôi sao
Công văn 1793-CV/TĐTN-PT: Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW
Công văn 1792-CV/TĐTN-PT: Phổ biến Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2020
Công văn 1791-CV/TĐTN-PT: Kiến nghị, đề xuất hỗ trợ cho Đội hình Thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Công văn 1790-CV/TĐTN-PT: Hỗ trợ nhân sự phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Công văn 1789-CV/TĐTN-TCKT: Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Công văn 1788-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đô thị tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030)
Công văn 1787-CV/TĐTN-PT: Báo cáo các hoạt động tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn 1786-CV/TĐTN-PT: Xin chủ trương thành lập Đội hình Thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hỗ trợ huyện Trà Cú
Công văn 1785-CV/TĐTN-TCKT: Cung cấp thông tin lập Kế hoạch kiểm toán trung hạn giai đoạn 2020-2024 và Kế hoạch kiểm toán năm 2022
Công văn 1784-CV/TĐTN-TCKT: Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch nhập dữ liệu vào nền tảng tiêm chủng Covid-19
Công văn 1783-CV/TĐTN-TCKT: Xin định mức chi tổ chức các hoạt động bổ sung của Tỉnh đoàn Trà Vinh
Công văn 1782-CV/TĐTN-PT: Triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Công văn 1781-CV/TĐTN-TCKT: Thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Đoàn trong Bộ đội Biên phòng tỉnh
Công văn 1780-CV/TĐTN-PT: Thống nhất Báo cáo việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
Công văn 1779-CV/TĐTN-PT: Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021
Thông báo 520-TB/TĐTN-TCKT: Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021
Thông báo 517-TB/TĐTN-BTG: Kết quả cuộc thi ảnh “Dấu ấn tình nguyện” tỉnh Trà Vinh năm 2021
Thông báo 513-TB/TĐTN-TCKT: Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021
Thư mời 313-TM/TĐTN-TCKT: Thăm tặng quad cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19
Thư mời 312-TM/TĐTN-TCKT: Thăm tặng quà người dân khó khăn do Covid-19
Quyết định 563-QĐ/TĐTN-PT: Thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Trà Cú
Công văn 1757-CV/TĐTN-TCKT: Thẩm định giảm dự toán 50% kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021
Công văn 1756-CV/TĐTN-TCKT: Thống nhất nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức Trung tâm SHTTN
Công văn 1755-CV/TĐTN-PT: Đăng kỹ hỗ trợ bảo hiểm miễn phí cho đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống Covid-19
Công văn 1753-CV/TĐTN-TTNTH: Tổ chức Diễn đàn Sinh viên 5 tốt và hoạt động sáng tạo cho sinh viên
Công văn 1751-CV/TĐTN-PT: Kế hoạch Phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
Công văn 1750-CV/TĐTN-PT: Phát động đăng ký tham gia Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021
Công văn 1749-CV/TĐTN-TTNTH: Điều chỉnh thời gian, thể lệ và đẩy mạnh triển khai các cuộc thi trực tuyến dành cho thiếu nhi
Công văn 1748-CV/TĐTN-BTG: Tham gia Cuộc thi Giọng hát hay tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc năm 2021
Công văn 1747-CV/TĐTN-TCKT: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy, kế hoạch của BTV Tỉnh đoàn thực hiện chương trình hành động của Trung ương Đoàn và của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Công văn 1746-CV/TĐTN-TTNTH: Phối hợp triển khai các cuộc thi trực tuyến dành cho thiếu nhi, học sinh năm 2021
Công văn 1745-CV/TĐTN-BTG: Tuyên truyền, phối hợp triển khai và giám sát thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Công văn 1744-CV/TĐTN-PT: Đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Danh sách 82-DS/TĐTN-PT: Giới thiệu thành viên tham gia Ban Tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021”
Danh sách 81-DS/TĐTN-BTG: Tham gia làm thành viên Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2021
Danh sách 80-DS/TĐTN-TCKT: Cán bộ đăng ký lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tổ chức tại Văn phòng Tỉnh uỷ Trà Vinh
Thông báo 497-TB/TĐTB-TCKT: Thực hiện đồng phục tại cơ quan Tỉnh đoàn
Thông báo 496-TB/TĐTB-BTG: Kết quả Cuộc thi viết cảm nhận sách năm 2020 “Hồ Chí Minh – Sách và lý tưởng”
Quyết định 548-QĐ/TĐTN-TCKT: Chỉ định người mua tài sản thanh lý
Quyết định 547-QĐ/TĐTN-TCKT: Phê duyệt giá bán tài sản thanh lý của Cơ quan Tỉnh đoàn
Quyết định 546-QĐ/TĐTN-TCKT: Thanh lý tài sản công của cơ quan Tỉnh đoàn Trà Vinh
Quyết định 545-QĐ/TĐTN-TCKT: Kiện toàn Hội đồng Đào tạo Cơ quan Tỉnh đoàn
Quyết định 544-QĐ/TĐTN-TCKT: Kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Cơ quan Tỉnh đoàn
Quyết định 543-QĐ/TĐTN-TCKT: Kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh khoá X nhiệm kỳ 2017-2022
Quyết định 542-QĐ/TĐTN-TCKT: Kiện toàn Hội đồng Xét nâng bậc lương trước thời hạn của Cơ quan Tỉnh đoàn
Kế hoạch 382-KH/TĐTN-TCKT: Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021
Kế hoạch 381-KH/TĐTN-TCKT: Tuyển dụng công chức cơ quan Tỉnh đoàn năm 2021
Kế hoạch 380-KH/TĐTN-TCKT: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021
Đề án 14-ĐA/TĐTN-TCKT: Xây dựng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá X, nhiệm kỳ 2017-2022 (điều chỉnh, bổ sung)
Đề án 13-ĐA/TĐTN-TCKT: Xây dựng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khoá X, nhiệm kỳ 2017-2022
Đề án 12-ĐA/TĐTN-TCKT: Phó Bí thư Tỉnh đoàn khoá X, nhiệm kỳ 2017-2022
Công văn 1665-CV/TĐTN-PT: Phát động tham gia Cuộc thi Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021
Công văn 1664-CV/TĐTN-PT: Tham gia Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2021
Công văn 1663-CV/TĐTN-TCKT: Sử dụng Áo thanh niên Việt Nam
Công văn 1661-CV/TĐTN-TCKT: Rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027
Công văn 1660-CV/TĐTN-BTG: Đôn đốc, nhắc nhở tham gia Hội thi “Ánh sáng soi đường” cấp Trung ương lần thứ IV
Công văn 1659-CV/TĐTN-BTG: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình Thank you, Vietnam!
Công văn 1658-CV/TĐTN-PT: Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho đoàn viên, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn
Công văn 1657-CV/TĐTN-BTG: Tham gia Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021
Công văn 1656-CV/TĐTN-TCKT: Cho ý kiến nguồn kinh phí thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà làm việc cơ quan Tỉnh đoàn
Công văn 1655-CV/TĐTN-BTG: Đóng góp dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Công văn 1654-CV/TĐTN-TCKT: Đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021
Công văn 1653-CV/TĐTN-PT: Đăng ký nhu cầu thực hiện các Đội hình chuyên trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021
Công văn 1652-CV/TĐTN-PT: Đề nghị tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh
Công văn 1651-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Đề án nuôi, trồng các giống mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Công văn 1650-CV/TĐTN-BTG: Phối hợp, hỗ trợ tổ chức chương trình toạ đàm xây dựng gia đình trẻ năm 2021
Kế hoạch 373-KH/TĐTN-PT: Tổ chức nói chuyện chuyên đề về “Khởi nghiệp” gắn hoạt động truyền thông Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021
Kế hoạch 372-KH/TĐTN-PT: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (05/6)
Kế hoạch 371-KH/TĐTN-PT: Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh năm 2022
Kế hoạch 370-KH/TĐTN-PT: Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh 03 năm (2022-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Công văn 1612-CV/TĐTN-BTG: Giới thiệu xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2021
Công văn 1611-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo (lần 1) Đề án phát triển Hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Công văn 1610-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Trà Vinh lần thứ VII năm 2022
Công văn 1609-CV/TĐTN-PT: Thống kê số lượng cán bộ Đoàn, Hội làm công tác về tôn giáo, tín ngưỡng
Công văn 1608-CV/TĐTN-BTG: Tổ chức, tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam, triển khai tháng hành động quốc gia PCBLGĐ
Công văn 1607-CV/TĐTN-PT: Tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” đợt 2, năm 2021
Công văn 1606a-CV/TĐTN-PT: Góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Chiến dịch TNTN hè tỉnh Trà Vinh năm 2021
Công văn 1606-CV/TĐTN-BTG: Tham gia giải Báo chí viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021
Công văn 1605-CV/TĐTN-BTG: Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7 năm 2021
Công văn 1604-CV/TĐTN-BTG: Giới thiệu nhân sự kiện toàn Báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2022
Công văn 1603-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Kết luận số 01 và dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Trà Vinh
Công văn 1602-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Công văn 1601-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Quy chế hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
Công văn 1600-CV/TĐTN-TCKT: Sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan Tỉnh đoàn
Báo cáo 745-BC/TĐTN-PT: Kết quả thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) đến năm 2021
Báo cáo 744-BC/TĐTN-TCKT: Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo 743-BC/TĐTN-PT: Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo 742-BC/TĐTN-PT: Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2020
Thư mời 307-TM/TĐTN-TCKT: Dự hội nghị trực tuyến giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021
Thông báo 492-TB/TĐTN-TCKT: Phân công các Ban, Trung tâm Tỉnh đoàn phụ trách các nội dung Bộ tiêu chí thi đua của Trung ương Đoàn năm 2021
Thông báo 491-TB/TĐTN-TCKT: Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý và điều hành VNPT-IOffice của Tỉnh đoàn
Kế hoạch 375-KH/TĐTN-TTNTH: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia Phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích cho trẻ em, và triển khai Luật trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2022
Kế hoạch 374/KH-TĐ-SNV: Phối hợp tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên tỉnh Trà Vinh năm 2021
Kế hoạch 01-KH/BCHCD: Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Trà Vinh năm 2021
Công văn 1622-CV/TĐTN-TTNTH: Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021
Công văn 1621-CV/TĐTN-PT: Phát động cuộc thi Thanh niên sáng tạo vì khí hậu
Công văn 1620-CV/TĐTN-TCKT: Báo cáo số liệu đoàn viên, chất lượng chi đoàn
Công văn 1619-CV/TĐTN-TTNTH: Góp ý dự thảo các văn bản
Công văn 1618-CV/TĐTN-TTNTH: Cử cán bộ học Cao cấp lý luận chính trị
Công văn 1617-CV/TĐTN-BTG: Đóng góp dự thảo Chương trình phối hợp
Công văn 1616-CV/TĐTN-BTG: Triển khai chương trình “Thank you, Vietnam!”
Báo cáo 748-BC/TĐTN-BTG: Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Báo cáo 747-BC/TĐTN-BTG: Công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý, vi phạm pháp luật và xây dựng phong trào TDBVANTQ 06 tháng đầu năm 2021
Kế hoạch phối hợp 48/KHPH-SVHTTDL-SGDĐT-SLĐTBXH-ĐTN: Tổ chức Hội thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ” tỉnh Trà Vinh lần thứ 27 năm 2021
Kế hoạch phối hợp 46-KHPH/TĐTN-SGDĐT: Tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2021
Kế hoạch phối hợp 45-KHPH/TĐTN-SGDĐT: Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021
Quyết định 541-QĐ/TĐTN-PT: Kiện toàn Ban Quản lý Quỹ đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2017-2022
Quyết định 540-QĐ/TĐTN-PT: Thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Thông báo 494-KH/TĐTN-PT: Tham gia Hội nghị tập huấn kiến thức cho các đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường năm 2021
Danh sách 84-DS/TĐTN-TCKT: Cử Lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ
Công văn 1635-CV/TĐTN-BTG: Triển khai cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021
Công văn 1634-CV/TĐTN-BTG: Triển khai Ứng dụng Thanh niên Việt Nam (Giai đoạn 2)
Công văn 1633-CV/TĐTN-TTNTH: Tổ chức các hoạt động hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
Công văn 1632-CV/TĐTN-TTNTH: Triển khai chương trình tri thức trẻ vì giáo dục giai đoạn 2021 -2026
Công văn 1631-CV/TĐTN-BTG: Giao Đoàn Thanh niên BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đăng cai tổ chức các hoạt động cấp tỉnh năm 2021
Công văn 1630-CV/TĐTN-BTG: Giao Đoàn trường Đại học Trà Vinh đăng cai tổ chức các hoạt động cấp tỉnh năm 2021
Công văn 1629-CV/TĐTN-TCKT: Đánh giá, góp ý một số nội dung về công tác tổ chức, xây dựng Đoàn
Công văn 1627-CV/TĐTN-PT: Đăng ký tham gia các Đội hình chuyên trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021
Thông báo 495-TB/TĐTN-PT: Phân công nhiệm vụ tham mưu tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Trà Vinh năm 2021
Thông báo 02-TB/BCHCD: Phân bổ chỉ tiêu Chiến dịch TNTN hè tỉnh Trà Vinh năm 2021
Thông báo 01-TB/BCHCD: Phân công thành viên Ban Chỉ huy Chiến dịch TNTN hè tỉnh Trà Vinh năm 2021 phụ trách địa bàn
Kế hoạch phối hợp 48-KHPH/TĐTN-BTV: Phối hợp tổ chức Cuộc thi ảnh “Dấu ấn tình nguyện” tỉnh Trà Vinh năm 2021
Kế hoạch phối hợp 47/KHPH-TĐTN-SLĐTBXH: Phối hợp tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và “Lễ thắp nến tri ân” nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021)
Kế hoạch 379-KH/TĐTN-BTG: Tổ chức Toạ đàm “Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” trong cán bộ Đoàn, Hội, Đội tỉnh Trà Vinh năm 2021
Kế hoạch 378-KH/TĐTN-BTG: Tổ chức hội nghị tập huấn Báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021
Kế hoạch 377-KH/TĐTN-BTG: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Công văn 1649-CV/TĐTN-BTG: Tổ chức thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2021
Công văn 1648-CV/TĐTN-TCKT: Nhận xét, đánh giá nhân sự quy hoạch chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn
Công văn 1647-CV/TĐTN-BTG: Không đủ điều kiện thành lập đội tuyển tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV
Công văn 1646-CV/TĐTN-PT: Phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp hè và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Công văn 1645-CV/TĐTN-TCKT: Điều chỉnh một số nội dung về chế độ thông tin, báo cáo
Công văn 1644-CV/TĐTN-BTG: Tổng hợp câu hỏi tham gia đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2021
Công văn 1643-CV/TĐTN-BTG: Dự trù kinh phí tổ chức Lễ thắp nến tri ân cấp tỉnh năm 2021
Công văn 1642-CV/TĐTN-BTG: Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch và phối hợp chuẩn bị kinh phí tổ chức Lễ thắp nến tri ân năm 2021
Công văn 1641-CV/TĐTN-TCKT: Đánh giá cán bộ quy hoạch chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn
Công văn 1640-CV/TĐTN-TCKT: Đánh giá cán bộ quy hoạch chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn
Công văn 1639-CV/KTĐ4: Báo cáo kết quả thi đua 6 tháng đầu năm 2021
Công văn 1638-CV/TĐTN-TCKT: Vận dụng mức chi thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn 1637-CV/TĐTN-TCKT: Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khoá X, nhiệm kỳ 2017-2022
Công văn 1636-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” tỉnh Trà Vinh lần thứ II năm 2021
Công văn 1627-CV/TĐTN-PT: Về việc đăng ký tham gia các Đội hình chuyên trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021
Quyết định 02/QĐ-BTC: Ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 (2020-2021)
Kế hoạch 01/KH-BTC: Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 (2020-2021)
Công văn 1284-CV/TĐTN-TTNTH: Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà VInh lần thứ 6 (2020-2021)
Quyết định 470-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc bổ sung thành viên Đoàn Giám sát việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.
Quyết định 469-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc phân công cán bộ Cơ quan Tỉnh đoàn
Quyết định 468-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc khen thưởng
Quyết định 467-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi Tin học trẻ Khối cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang năm 2020
Quyết định 466-QĐ/TĐTN-TTNTH: Thành lập Ban quản trại Trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội tỉnh Trà Vinh năm học 2020-2021
Quyết định 465a-QĐ/TĐTN-TTNTH: THành lập Ban huấn luyện trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội tỉnh Trà Vinh, năm học 2020-2021
Quyết định 465-QĐ/TĐTN-TTNTH: Thành lập Ban huấn luyện trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội tỉnh Trà Vinh, năm học 2020-2021
Quyết định 464-QĐ/TĐTN-TTNTH: Thành lập Ban Tổ chức trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội tỉnh Trà Vinh năm học 2020-2021
Quyết định 463-QĐ/TĐTN-BTG: Về việc thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi viết cảm nhận sách “Hồ Chí Minh – Sách và lý tưởng” năm 2020
Quyết định 462-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc bổ nhiệm cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn
Quyết định 461-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc bổ nhiệm cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn
Quyết định 460-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc khen thưởng
Quyết định 459-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc công nhận Ủy viên Ban Thường vị Thành đoàn Trà Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Quyết định 458-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc công nhận Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Trà Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Quyết định 457-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc công nhận chức danh Bí thư Huyện đoàn Cầu Ngang khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Quyết định 456-QĐ/TĐTN-TCKT:Về việc công nhận Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn Tiểu Cần khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022
Quyết định 455-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc công nhận Ủy viên Ban Thường vụ Thị đoàn Duyên Hải, nhiệm kỳ 2017-2022
Quyết định 454-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc công nhận Ủy viên Ban Chấp hành Thị đoàn Duyên Hải, nhiệm kỳ 2017-2022
Quyết định 453-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc công nhận Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Trà Cú khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Quyết định 452-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc công nhận Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Trà Cú khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Quyết định 451-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc khen thưởng
Quyết định 450-QĐ/TĐTN-TCKT: Về việc khen thưởng
Kế hoạch 1431/KHPH-BCHBP-TĐTN: Phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 60 năm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh (02/3/1961-02/3/2021)
Kế hoạch 325-KH/TĐTN-PT: Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ Tết cho thanh niên công nhân
Kế hoạch 324-KH/TĐTN-TCKT: Tổ chức Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên.
Kế hoạch 323-KH/TĐTN-PT: Tổ chức Ngày hội việc làm năm 2020
Kế hoạch 322-KH/TĐTN-PT: Tổ chức Ngày hội văn hóa thanh niên dân tộc nhân dịp Ok Om Bok năm 2020
Kế hoạch 321-KH/TĐTN-BTG: Tổ chức cuộc thi viết cảm nhận sách “Hồ Chí Minh – Sách và lý tưởng” năm 2020
Kế hoạch 320-KH/TĐTN-ĐGS: Giám sát thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 03/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Kế hoạch 319-KH/TĐTN-SGD:Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên – Tổng phụ trách Đội “Khăn hồng tình nguyện” tỉnh Trà Vinh
Kế hoạch 318-KH/TĐTN-SGD: Tổ chức Trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội tỉnh Trà Vinh năm học 2020-2021
Kế hoạch 317-KH/TĐTN-BTG: Tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Kế hoạch 316-KH/TĐTN-BTG: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)
Kế hoạch 315-KH/TĐTN-PT: Tổ chức Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2020
Kế hoạch 314-KH/TĐTN-TCKT: Tổ chức Hội thi Tin học trẻ Khối cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang năm 2020
Kế hoạch 313-KH/TĐTN-TTNTH: Thành lập Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Trà Vinh
Kế hoạch 312-KH/TĐTN-PT: Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện “Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2018-2022”
Kế hoạch 311-KH/TĐTN-UBKT: Kiểm tra, đánh giá chất lượng Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020
Kế hoạch 310-KH/TĐTN-PT: Tổ chức “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2020
Kế hoạch 309-KH/TĐTN-PT: Tổ chức tập huấn về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường năm 2020
Kế hoạch 308-KH/TĐTN-PT: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020
Kế hoạch 307-KH/TĐTN-BTG: Tổ chức hội nghị tập huấn Báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020
Thư mời 02-TM/UBH: Về việc đóng góp Quy chế thi đua, khen thưởng và bộ tiêu chí đánh giá công tác Hội và Phuong trào thanh niên năm 2020
Thư mời 08-TM/UBH: Tham dự Diễn đàn “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2020
Thư mời 07-TM/UBH: Tham dự Liên hoan nhóm nhảy thanh niên năm 2020
Thư mời 06-TM/UBH: Tham dự CHương trình kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2020) Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thư mời 05-TM/UBH: Họp Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh
Thông báo 19-TB/UBH: Về việc thay đổi thời gian kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020
Thông báo 18-TB/UBH: Tổ chức khởi công xây dựng Nhà nhân ái và tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Thông báo 17-TB/UBH: Tham gia Liên hoan nhóm nhảy thanh niên năm 2020
Thông báo 16-TB/UBH: Tham gia Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo 15-TB/UBH: Tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Thông báo 14-TB/UBH: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024
Thông báo 10-TB/UBH: Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2020
Quyết định 10-QĐ/UBH: Về việc khen thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác giáo dục, giúp đỡ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tại Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2020
Quyết định 09-QĐ/UBH: Về việc chuẩn y kết quả hiệp thương, kiện toàn chức danh Chủ tịch UB Hội LHTN Việt Nam huyện Càng Long, khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019
Quyết định 08-QĐ/UBH: Về việc thành lập Ban Giám khảo, Thư ký Liên hoan nhóm nhảy Thanh niên năm 2020
Quyết định 07-QĐ/UBH: Về việc khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020
Quyết định 06-QĐ/UBH: Về việc tuyên dương gương thanh niên tiêu biểu trong Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2020
Quyết định 05-QĐ/UBH: Về việc thành lập Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2024
Kế hoạch 17-KH/UBH: Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2020
Kế hoạch 16-KH/UBH: Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Kế hoạch 15-KH/UBH: Tổ chức các Hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)
Kế hoạch 14-KH/UBH: Kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020
Kế hoạch 13-KH/UBH: Tổ chức Liên hoan nhóm nhảy thanh niên năm 2020
Kế hoạch 12-KH/UBH: Tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Kế hoạch 11-KH/UBH: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh năm 2020.
Kế hoạch 10-KH/UBH: Tổ chức Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2020
Kế hoạch 09-KH/UBH: Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Thanh niên cùng Bolero” năm 2020
Kế hoạch 08-KH/UBH: Kiểm tra, khảo sát công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2020
Kế hoạch 07-KH/UBH: Tổ chức hoạt động “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2020
Kế hoạch 06-KH/UBH: Triển khai tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020
Công văn 32-CV/UBH: Hỗ trợ địa điểm tổ chức Chương trình kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2020), Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Công văn 31-CV/UBH: Hỗ trợ BGK Liên hoan nhóm nhảy thanh niên 2020
Công văn 28-CV/UBH: Uốn nắn triển khai Chặng 2 – Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”
Công văn 27-CV/UBH: Triển khai Chặng 2 – Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”
Công văn 24-CV/UBH: Vận động tham gia Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Trà Vinh
Công văn 23-CV/UBH: Thống nhất dự thảo nội dung sửa đổi Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Công văn 21-CV/UBH: Triển khai Chương trình MEGA1 – San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch.
Công văn 20-CV/UBH: Đề nghị hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Công văn 17-CV/UBH: Giới thiệu gia đình tiêu biểu tham gia Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2020
Công văn 15/UBH: Giới thiện gia đình trẻ tiêu biểu tham gia Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2020 Công văn 16/UBH: Phối hợp vận động, đoàn kết tôn giáo trong dịp Lễ Phục sinh năm 2020
Báo cáo 11-BC/UBH: Kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên tháng 10/2020 và định hướng một số hoạt động trong tháng 11/2020
Báo cáo 09-BC/UBH: Kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên tháng 8/2020 và định hướng một số hoạt động trong tháng 9/2020
Báo cáo 06-BC/UBH: Công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020
Kế hoạch 327-KH/TĐTN-BTG: Tổ chức cuộc thi viết cảm nhận sách “Hồ Chí Minh – Sách và lý tưởng” năm 2020
Công văn 1354-CV/TĐTN-BTG: phát động tham gia cuộc thi Tìm hiểu 60 năm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh
Công văn 1353-CV/TĐTN-BTG: triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020
Công văn 1352-CV/TĐTN-TCKT: hỗ trợ phòng máy tính tổ chức Hội thi tin học trẻ năm 2020
Công văn 1351-TĐTN/TCKT: trao đổi công tác cán bộ
Công văn 1350-CV/TĐTN-PT: giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác khởi nghiệp trong thanh niên
Công văn 1349-CV/TĐTN-TTNTH: xét chọn giải thưởng “nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2020
Công văn 1348-CV/TĐTN-PT: phát động tham gia cuộc thi ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” năm 2020
Công văn 1347-CV/TĐTN-TĐTN: Mời tham gia Ban giám khảo Hội thi Tin học trẻ Khối cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang năm 2020
Công văn 1346-CV/TĐTN-TCKT: Thẩm định giảm dự toán 70% kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020
Công văn 1345-CV/TĐTN-TCKT: Thẩm định giảm dự toán 70% kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020
Công văn 1344-CV/TĐTN-TTNTH: Định hướng các nội dung trong bộ tiêu chí thi đua đối với các Đoàn trường THPT
Công văn 1343-CV/TĐTN-TTNTH: Triển khai, cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Công văn 1342-CV/TĐTN-TTNTH: góp ý dự thảo văn bản
Công văn 1341-CV/TĐTN-BTG: công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Công văn 1340-CV/TĐTN-TTNTH: giới thiệu cá nhận xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, “học sinh 3 tốt” cấp Trung ương, năm học 2019-2020
Công văn 1339-CV/TĐTN-BTG: Đôn đốc tình hình triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên
Công văn 1338-CV/TĐTN-TĐTN: mời tham gia đàon giám sát việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Công văn 1337-CV/TĐTN-BTG: tham gia cuộc thi Tuổi trẻ với pháp luật và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020
Công văn 1336-CV/TĐTN-BTG: đóng góp dự thảo Luật Công đoàn
Công văn 1335-CV/TĐTN-PT: Thống nhất dự thảo Kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Công văn 1334-CV/TĐTN-PT: Giới thiệu Thanh niên tiêu biểu xét trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XV năm 2020
Công văn 1332-CV/TĐTN-TTNTH: Phúc đáp Công văn số 2003/Vp-KGVX, ngày 24/9/2020 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh
Công văn 1331-CV/TĐTN-BTG: Mời tham gia Ban Giám khảo cuộc thi viết cảm nhận sách
Công văn 1330-CV/TĐTN-TCKT: Hỗ trợ cán bộ trực an ninh tại chương trình Liên hoan nhóm nhảy thanh niên năm 2020
Công văn 1329-CV/TĐTN-PT: cung cấp số tài khoản Tỉnh đoàn Trà Vinh
Công văn 1328-CV/TĐTN-TCKT: Hỗ trợ đảm bảo nguồn điện tổ chức chương trình Liên hoan nhóm nhảy thanh niên năm 2020
Công văn 1327-CV/TĐTN-TCKT: Công tác cán bộ
Công văn 1326-CV/TĐTN-PT: Tăng cường công tác vệ sinh cảnh quan môi trườn, chỉnh trang các chợ, thu gom xử lý rác thải tại các cơ quan, khu đô thị, khu dân cư, ấp, khóm, … đảm bảo Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI
Công văn 1325-CV/TĐTN-TCKT: Đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Công văn 1324-CV/TĐTN-BTG: Hỗ trợ hội trường tổ chức buổi khảo sát phục vụ nghiên cứu khoa học năm 2020
Công văn 1323-CV/TĐTN-BTG: Cử lực lượng ĐVTN tham gia khảo sát triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2020
Công văn 1322-CV/TĐTN-BTG: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy – 04/11
Công văn 1321-CV/TĐTN-BTG: Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa
Công văn 1320-CV/TĐTN-PT: Xin vắng mặt Lớp bồi dưỡng công tác dân tộc, tôn giáo năm 2020
Công văn 1319-TĐTN/TCKT: Công tác cán bộ
Công văn 1318-CV/TĐTN-BTG: Cử thành viên tham gia Ban tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ với Pháp luật” năm 2020
Công văn 1317-CV/TĐTN-BTG: giao Đoàn trường Đại học Trà Vinh đăng cai tổ chức các hoạt động cấp tỉnh năm 2020
Công văn 1316-CV/TĐTN-PT: Tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” 11/10/2020
Công văn 1315-CV/TĐTN-BTG: Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai
Thông báo 420-TB/TĐTN-TCKT: Triệu tập thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ khối công chức, viên chức, lực lượng vũ trang năm 2020
Thông báo 419-TB/TĐTN-BTG: Triệu tập lực lượng tham dự Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Trà Vinh
Thông báo 418-TB/TĐTN-TCKT: Thay đổi thời gian kiểm tra, đánh giá chất lượng Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020
Thông báo 417-TB/TĐTN-PT: Triệu tập đại biểu tham gia Học tập các mô hình thanh niên khởi nghiệp thành công trong khu vực
Thông báo 416-TB/BTC.CT: Thí sinh tham gia thuyết trình tại Vòng Chung kết Cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2020
Thông báo 415-TB/TĐTN-ĐGS: Lịch giám sát việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ “về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Thông báo 414-TB/TĐTN-TCKT: Phân công nhiệm vụ tổ chức Hội thi Tin học trẻ Khối cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang năm 2020
Thông báo 413-TB/TĐTN-PT: Triệu tập đại biểu tham gia Ngày hội văn hóa thanh niên dân tộc nhân dịp Ok Om Bok năm 2020
Thông báo 412-TB/TĐTN-PT: Triệu tập đại biểu tham gia Liên hoan sáng tạo trẻ tỉnh Trà Vinh năm 2020
Thông báo 410-TB/TĐTN-PT: Phân công nhiệm vụ tổ chức Liên hoan sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2020
Thông báo 409-TB/TĐTN-PT: Phân công nhiệm vụ tổ chức Ngày hội văn hóa thanh niên dân tộc nhân dịp Ok Om Bok năm 2020
Thông báo 408-TB/TĐTN-SGDĐT: Triệu tập tham gia trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội tỉnh Trà Vinh năm học 2020-2021
Thông báo 407-TB/TĐTN-SGDĐT: Triệu tập thành viên Hội đồng huấn luyện cấp tỉnh tham gia công tác huấn luyện tại Trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội tỉnh Trà Vinh năm học 2020-2021
Thông báo 406-TB/TĐTN-PT: Triệu tập đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng công tác dân tộc, tôn giáo năm 2020
Thông báo 405-TB/TĐTN-TCKT: Dự Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh 9 tháng năm 2020
Thông báo 404-TB/TĐTN-PT: Về việc típ tục hỗ trợ tổ chức “Ngày hội việc làm” năm 2020
Thông báo 403-TB/TĐTN-TTNTH: Triệu tập đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020
Thông báo 402-TB/BTC.CT: Kết quả thí sinh vào Vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2020
Thông báo 401-TB/TĐTN-TT: Phân công nhiệm vụ tổ chức Trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội tỉnh Trà Vinh năm học 2020-2021
Thông báo 400-TB/TĐTN-BTG: Phân công nhiệm vụ Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo 399-TB/TĐTN-BTG: Triệu tập lực lượng tham dự chương trình văn nghệ Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo 398-TB/TĐTN-PT: Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến kiến thức toàn bộ quy trình xây dựng, sản xuất, hoàn thiện hồ sơ cho các sản phẩm OCOP, kết nối giới thiệu sản phẩm
Thông báo 397-TB/TĐTN-TCKT: Phân công nhiệm vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng năm 2020
Thông báo 396-TB/TĐTN-TCKT: Phân công trực giải quyết công việc đột xuất và bảo vệ tại cơ quan Tỉnh đoàn
Thông báo 395-TB/TĐTN-PT: Về việc hỗ trợ tổ chức Ngày hội việc làm năm 2020
Thông báo 394-TB/TĐTN-PT: Phân công nhiệm vụ tổ chức Liên hoan nhóm nhảy hiện đại năm 2020
Thông báo 393-TB/TĐTN-PT: Phân công nhiệm vụ tổ chức Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo 392-TB/ĐGS: Về việc triển khai Kế hoạch và Quyết định giám sát thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Thông báo 391-TB/BTC.CT: Kết quả thí sinh vào Vòng bán kết Cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2020
Thông báo 390A-TB/TĐTN-SGDĐT: Về việc tổ chức các hoạt động tập trung công tác Đội, Đoàn trường học năm học 2020-2021
Thông báo 390-TB/TĐTN-TCKT: Triệu tập cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo chức danh Bí thư Đoàn cấp cơ sở năm 2020
Thông báo 389-TB/TĐTN-PT: Tổ chức Chương trình tặng quà Tết Trung thu năm 2020
Thông báo 388-TB/TĐTN-TCKT: Về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022
Thông báo 387-TB/TĐTN-TCKT: Phân công nhiệm vụ tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo chức danh bí thư Đoàn cấp cơ sở năm 2020
Thông báo 386-TB/TĐTN-TTNTH: Kết quả kiểm tra công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2019-2020