Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Hình mẫu thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới

       Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ ba, khóa X về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên”; kế hoạch số 109KH/TWĐTN ngày 26/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.
       Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Trà Vinh với những tiêu chí, giá trị cốt lõi là mục tiêu để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.
Bên cạnh đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân.
Hình mẫu người thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới phải hướng tới mục tiêu có “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn”, cụ thể như sau:
– “Tâm trong” là nói về đạo đức, nhân cách, bản lĩnh chính trị. Người thanh niên có “Tâm trong” là người luôn nêu cao tinh thần yêu nước, có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn, quan tâm đến các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; luôn trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, ý thức được những đạo lý, giá trị nhân văn cao cả trong cuộc sống, luôn giữ tâm mình trong sáng, hướng thiện, từ đó khởi nguồn cho những hành động có ích cho cộng đồng và đất nước. Những phẩm chất của người thanh niên có “Tâm trong” có thể kể đến như: Yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, tự trọng, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư…

       – “Trí sáng” là nói về kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ. Người thanh niên có “Trí sáng” là người luôn nêu cao tính tự giác trong học tập, không ngừng trau dồi nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ theo phương châm “Học suốt đời – Thực học – Thực tài”, có ý thức sử dụng những tri thức, kiến thức đã học đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người có “Trí sáng” cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản như: Có tri thức, có kỹ năng, sáng tạo, thạo nghề nghiệp, giỏi chuyên môn, cầu thị, có ý thức tự học, khỏe mạnh về thể chất và tinh thần…

       – “Hoài bão lớn” là nói về lý tưởng, ý chí phấn đấu, tinh thần dấn thân, khát vọng. Người thanh niên có “Hoài bão lớn” là người có ước mơ, khát vọng, lý tưởng cao đẹp, sống kiên định với mục tiêu, lý tưởng đúng đắn của mình, sống vì mọi người, sống có ích cho gia đình, xã hội, cống hiến cho quê hương, đất nước. “Hoài bão lớn” thể hiện ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; có khát vọng, dấn thân, vươn lên; sống có lý tưởng, bản lĩnh, tuân thủ pháp luật; có tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến cho đất nước…

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT