Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, 2024

Hội đồng Đội huyện Duyên Hải: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 843CV/TĐTN-SGDĐT, ngày 26/9/2019 “về việc triển khai thực hiện các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho thiếu nhi, học sinh trong nhà trường”. Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Duyên Hải xây dựng cụ thể hóa nội dung trên triển khai đến Hội đồng đội các xã – thị trấn và các Liên đội trên địa bàn huyện thực hiện.
Đây là hoạt động mới trong năm học 2019-2020, Hội đồng đội huyện chỉ đạo Hội đồng đội các xã – thị trấn chọn một liên đội làm điểm cho hoạt động trải nghiệm, sáng tạo; chọn Liên đội THCS Long Vĩnh với hoạt động “Tiếng nhạc sạch trường” và PTDTNT-THCS Duyên Hải với hoạt động “Vườn rau trường em” làm điểm cấp huyện.Qua thời gian triển khai các hoạt động trải nghiệm sáng tạo mang lại hiệu quả rất đáng kể, cụ thể như:
Hoạt động “Tiếng nhạc sạch trường”: Giáo viên – Tổng phụ trách Đội triển khai thực hiện vào ngày thứ năm hàng tuần, phát động, phân công chi đội theo khu vực,đến giờ ra chơi giữa buổi tất cả học sinh nhặt rác, quét dọn sân trường trong tiếng nhạc, khi vừa nghe nhạc vừa lao động các em có sự hào hứng, vui vẻ giảm mệt mỏi và căng thẳng. Hoạt động nhằm giúp các em có thêm sự trải nghiệm mới trong lao động, yêu lao động, bảo vệ môi trường.
Hoạt động “Vườn rau trường em”: Giáo viên – Tổng phụ trách Đội phát động, mỗi chi đội 01 luống rau tùy chọn loại rau, tự tưới tiêu vào lúc ra chơi giữa buổi, tự chăm sóc nhổ cỏ, kết quả thu hoạch đạt được đưa vào quỹ chi đội. Mục đích nhằm cho các em có thêm kỹ năng trồng rau, có thêm sự trải nghiệm, đồng thời có thể thực hiện việc tự trồng rau sạch xung quanh nhà, đảm bảo sức khỏe cho gia đình.
D:\CONG TAC DOI\NAM HOC 2019-2020\HINH ANH\Hoat dong trai nghiem\IMG_20191016_145950.jpg

Liên đội PTDTNT-THCS Duyên Hải “Vườn rau trường em

Ngoài ra, các Liên đội khác thực hiện hoạt động trải nghiệm, sáng tạo mang lại hiệu quả tích cực như: THCS Đôn Châu với hoạt động “Sáng tạo khoa học kỹ thuật”, TH Long Vĩnh C trải nghiệm hoạt động “Vườn thuốc nam của em”, THCS Long Thành “Vườn hoa trường em”, các Liên đội còn lại chủ yếu là hoạt động “Vườn rau trường em”,…
Hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho thiếu nhi, học sinh mang ý nghĩa tích cực, góp phần nâng cao kiến thức, hình thành các kỹ năng sống, giáo dục nhân cách cho học sinh, giúp các em có thêm sự trải nghiệm, sáng tạo thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh trong tình hình hiện nay, đồng thời tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho thiếu nhi./.

Hội đồng đội DH

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT