Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, 2024

Hội LHTN Việt Nam huyện Càng Long chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024

Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/UBH, ngày 19/12/2018 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh “Về việc tổ chức Đại hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024” và Hướng dẫn số 25-HD/UBH, ngày 30/11/2018 của Ủy ban hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh “Về việc hướng dẫn nội dung chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024”. Hội LHTN Việt Nam huyện Càng Long đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Càng Long lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và chọn Hội LHTN Việt Nam xã Đức Mỹ và Tân An làm điểm chỉ đạo cấp huyện.

<

Đại biểu đại hội chụp ảnh lưu niệm với thành viên Ủy ban hội xã Đức Mỹ nhiệm kỳ 2019-2024

         Từ ngày 13/3/2019 đến ngày 05/4/2019 Hội LHTN Việt Nam huyện Càng Long đã chỉ đạo thành công 14/14 xã, thị trấn tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024.  Đại hội các đơn vị đã thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2019, đánh giá đúng tình hình công tác Hội và phong trào thanh niên của địa phương đơn vị, phân tích những kết quả đạt được, nhất là việc thực hiện tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”  và công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, những hạn chế, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua. Trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thanh niên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác giáo dục, thực hiện có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Hội viên, thanh niên luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, là đội quân xung kích trên các mặt trận. Nhiều cán bộ, hội viên, thanh niên đã gương mẫu, đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết, mang lại hiệu quả thiết thực, ý nghĩa, góp phần làm lợi cho quê hương cả về vật chất lẫn tinh thần như: Giúp đỡ cảm hóa thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ, thành lập tổ vay vốn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giúp thanh niên thoát nghèo; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu học nghề và việc làm cho thanh niên; phát triển hội viên; giới thiệu  hội viên ưu tú cho Đoàn xem xét và được Đoàn kết nạp; vận động thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự.
Bên cạnh đó, các hoạt động như: vệ sinh cảnh quan môi trường, phát hoang bụi rậm, khai thông dòng chảy, trồng cây xanh, cấp phát tờ bướm tuyên truyền; thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thanh niên, hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn; công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chương trình “Xuân tình nguyện”, “Tháng ba biên giới”, mô hình “Bữa cơm yêu thương”, vận động và xây dựng các công trình thắp sáng đường quê,… được triển khai hiệu quả, nhận được sự quan tâm và đồng thuận cao của xã hội.
Nhiệm kỳ 2019-2024, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Cống hiến – Sáng tạo – Hội nhập và Phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Hội LHTN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện quyết tâm xây dựng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kỹ năng thành thạo, có năng lực, bản lĩnh, có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, trở thành những công dân tốt, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.
Đại hội các đơn vị đã hiệp thương cử 240 anh, chị vào Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới, 14 Chủ tịch, 28 Phó Chủ tịch và 14 Chủ tịch danh dự, có 770 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.
Phát biểu tại Đại hội của các đơn vị, Thường trực  Hội LHTN Việt Nam huyện Càng Long đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và tinh thần nổ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Với kết quả đạt được, những hạn chế rút ra, sẽ đúc kết nên bài học kinh nghiệm quý báu giúp cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024 lãnh đạo công tác Hội và phong trào thanh niên đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị Ủy ban Hội các xã, thị trấn nhiệm kỳ mới cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung như: Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán bộ, HVTN; tích cực tham gia xây dựng Hội; nâng cao chất lượng cán bộ Hội với nhiều hình thức thiết thực; nghiên cứu, chủ động, sáng tạo thay đổi nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động. Tăng cường công tác phát triển hội viên mới và giới thiệu những hội viên ưu tú phát triển lên Đoàn. Sâu sát địa bàn tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của thanh niên, qua đó phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; các vấn đề giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tăng cường công tác phối hợp tranh thủ nguồn lực hỗ trợ thanh niên, nhất là các nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội và từ các dự án khác. Chú trọng làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm viếng gia đình chính sách, mẹ VNAH, xây dựng nhà nhân ái, tình thương, tổ chức các hoạt động về nguồn, các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện. Tăng cường vận động thanh niên tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, như chung tay xây dựng Nông thôn mới, thực hiện Chỉ thị 15 của Tỉnh ủy, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới trong thời gian tới và đặc biệt là triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên một cách có hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa để chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Đại hội  Đại biểu Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024 là đợt sinh hoạt rộng rãi trong các cấp bộ Hội và các tầng lớp thanh niên huyện Càng Long. Qua đó, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, thanh niên trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trước, trong và sau Đại hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của hội viên, thanh niên.

Tin, ảnh Thanh Sơn

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT