Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, 2024

Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” tỉnh Trà Vinh năm 2019

    Nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, ĐVTN về lịch sử Đoàn, Hội, Đội; chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn (sửa đổi); cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” năm 2019.
 
Bấm vào đây để đăng ký dự thi!

<

      

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT