Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, 2024

Kiểm tra, giám sát tổ chức hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Duyên Hải về việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã Ngũ Lạc

Ngày 16/12/2021, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh do đồng chí Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn, thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra việc thực hiện triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. Làm việc với đoàn công tác của tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Vương, Giám đốc NHCSXH huyện Duyên Hải; Bà Kim Thị Sa Bích, Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Lạc và đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội địa phương.

Đồng chí Trần Trí Cường – Bí thư Tỉnh đoàn, Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh kiểm tra việc thực hiện triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã Ngũ Lạc

Trong những năm qua, việc thực hiện triển khai tín dụng chính sách xã hội được cấp ủy đảng, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt hiệu quả, cụ thể: Doanh số cho vay là 18.902 triệu đồng với 791 lượt hộ vay (trong đó: chương trình cho vay hộ nghèo 323 triệu đồng, với 12 lượt hộ vay; chương trình cho vay hộ cận nghèo là 868 triệu đồng, với 33 lượt hộ vay; chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo 4.388 với 195 lượt hộ vay; chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.228 triệu đồng, với 105 lượt hộ vay; chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 8.871 triệu đồng, với 355 lượt hộ vay…). Doanh số thu nợ trong là 13.953 triệu đồng (Trong đó: chương trình cho vay hộ nghèo là 1.723 triệu đồng, chương trình cho vay hộ cận nghèo là 1.115 triệu đồng, chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo là 3.754 triệu đồng, chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường 1.079 triệu đồng, chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 3.180 triệu đồng….). Tổng dư nợ là 57.365 triệu đồng, tăng 4.949 triệu đồng so với cuối năm 2020, hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao, tổng số hộ còn dư nợ các chương trình tín dụng là 2.306 hộ.

Trong chuyến công tác, Đoàn kiểm tra, giám sát đã đến kiểm tra tại một số tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay vốn trên địa bàn xã Ngũ Lạc nhằm nắm bắt tình hình thực tế việc triển khai, thực hiện các chương trình cho vay của Ngân hàng CSXH trên địa bàn; lắng nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các hộ vay đối với những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng nói chung và các chính sách tín dụng của Ngân hàng CSXH nói riêng; động viên bà con tích cực tăng gia  sản xuất, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn vốn vay đồng thời chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay đối với ngân hàng.

Đồng chí Trần Trí Cường – Bí thư Tỉnh đoàn, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh

kiểm tra tại một số tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay vốn trên địa bàn xã Ngũ Lạc

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ghi nhận kết quả trong thực hiện triển khai các nguồn vốn vay trên địa bàn xã Ngũ Lạc. Đồng chí yêu cầu: Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; tăng cường công tác tuyên truyền của các đoàn thể về các nguồn vốn, các chính sách ưu đãi của nhà nước cho người dân được biết để được tiếp cận và thụ hưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn hoạt động tín dụng chính sách với các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xã quan tâm công tác kiện toàn các thành viên Tổ TK&VV; quan tâm công tác tập huấn, nâng cao trình độ, hiệu quả của các Tổ TK&VV; đôn đốc, xử lý các trường hợp nợ quá hạn, chây ỳ đúng theo quy định; Không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn nhất là ở các xã, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

Tin và ảnh: Minh Thùy

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT