Thứ Bảy, 24 Tháng Hai, 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 03/01 ĐẾN NGÀY 09/01/2022

 

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

03/01/2022

Trần Trí Cường

Bí thư

Nghỉ bù Tết Dương lịch năm 2022    
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Ba

04/01/2022

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Họp giao ban tuần; Họp thông qua tiêu chí thi đua các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Chiều: Xử lý công việc tại Cơ quan

Tỉnh đoàn -Trưởng, Phó các Ban, BGĐ TT;  Trưởng các ban
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Họp giao ban tuần; Họp thông qua tiêu chí thi đua các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc năm 2022.

Chiều: Xử lý công việc tại Cơ quan

Tỉnh đoàn -Trưởng, Phó các Ban, BGĐ TT; Trưởng các ban
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Sáng: Họp giao ban tuần; Họp thông qua tiêu chí thi đua các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Chiều: Họp Ban Biên tập Website và Tổ cộng tác viên

Tỉnh đoàn -Trưởng phó các Ban + BGĐ TT

– Ban Biên tập và TCTV

Thứ Tư

05/01/2022

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng : Họp Bộ tiêu chí thông qua nội dung các ban

Chiều: Xử lý công việc tại Cơ quan

Tỉnh đoàn  

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Sáng : Họp Bộ tiêu chí thông qua nội dung các ban

Chiều: Dự Hội thảo vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phòng chống thông tin giả, xấu độc trên không gian mạng

– Tỉnh đoàn

– Trường chính trị

– BTG, Đoàn Khối, trường ĐHTV, Thành đoàn
Thứ Năm

06/01/2022

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan

Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, chuẩn bị các nội dung tổng kết năm 2021

Tỉnh đoàn  
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Sáu

07/01/2022

Trần Trí Cường

Bí thư

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (trực tuyến) Tỉnh đoàn  
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận, công tác dân tộc-tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều: Xử lý công việc tại Cơ quan

– Hội trường Ban, Đảng

 

– Tỉnh đoàn

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Xử lý công việc tại Cơ quan – Tỉnh đoàn
Thứ Bảy

08/01/2022

Trần Trí Cường

Bí thư

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (trực tuyến) Tỉnh đoàn  
Chủ Nhật

09/01/2022

Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội (Trực tuyến) Tỉnh đoàn  

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT