Thứ Năm, 7 Tháng Mười Hai, 2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 05/6 ĐẾN NGÀY 11/6/2023

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

05/6/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: dự Hội nghị kiểm tra văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Trà Vinh năm 2023.

Chiều: Họp giao ban cơ quan tháng 6/2023 

Hội trường Bộ CHQS tỉnh

 

 

 

Đ/c Nhi

 

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Sáng: Chào cờ đầu tuần, xử lý công việc tại cơ quan 

Chiều: Họp giao ban cơ quan tháng 6/2023 

Tỉnh đoàn Toàn thể cơ quan
Thứ Ba

06/6/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Dự Hội nghị kiểm tra văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Trà Vinh năm 2023. Hội trường Bộ CHQS tỉnh Đ/c Nhi

 

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan  Tỉnh đoàn  
Thứ Tư

07/6/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan  Tỉnh đoàn  
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Năm

08/6/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan  Tỉnh đoàn

 

 

 

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Sáu

09/6/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Họp thường trực Tỉnh đoàn thông qua các văn bản trình tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tháng 6/2023.  

Chiều:  Xử lý công việc tại cơ quan

Tỉnh đoàn Trưởng các Ban, Trung tâm
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT