Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

Lịch công tác của Thường trực (từ ngày 13/01 đến ngày 18/01/2020)

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận
liên quan
Thứ Hai
13/01/2020
Huỳnh Thị Hằng Nga
Bí thư
Sáng: Chào cờ đầu tuần; Họp giao ban tuần.
Chiều: Họp Thường trực Tỉnh đoàn
– Tỉnh đoàn  
Trần Trí Cường
Phó Bí thư Thường trực
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư
Thứ Ba
14/01/2020
Huỳnh Thị Hằng Nga
Bí thư
Sáng: Dự hội thảo khoa học khai thác tiềm năng kinh tế biển tỉnh Trà Vinh.
Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan
Tối: Dự lễ kỷ niệm 120 thành lập tỉnh Trà Vinh
– ĐHTV
– Tỉnh đoàn
– Trung tâm Hội nghị
 
Trần Trí Cường
Phó Bí thư Thường trực
 Sáng:  Dự tổng kết công tác Đoàn năm 2019
Chiều: Dự tổng kết công tác Đoàn năm 2019
Tối: Dự lễ kỷ niệm 120 thành lập tỉnh Trà Vinh
– Công an
– Tiểu Cần
– Trung tâm Hội nghị
 
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư
Sáng: Dự tổng kết công tác Đoàn năm 2019
Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan
– Duyên Hải
– Tỉnh đoàn
 
 
Thứ Tư
15/01/2020
Huỳnh Thị Hằng Nga
Bí thư
Sáng: Dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh năm 2020
Chiều: Tổ chức tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học, học kỳ I năm học 2019-2020.
– Trung tâm Hội nghị
– Phú Cần, Tiểu Cần
Ban TH
Trần Trí Cường
Phó Bí thư Thường trực
Xử lý công việc tại cơ quan – Tỉnh đoàn  
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư
Sáng:  Dự hội thảo trực tuyến 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chiều: Dự tổng kết công tác Đoàn năm 2019
–  Trung tâm Hội nghị
– TXDH
 
Thứ Năm
16/01/2020
Huỳnh Thị Hằng Nga
Bí thư
Sáng:  Dự hội thảo trực tuyến 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chiều: Họp thường niên đồng trưởng ban chỉ đạo SME Trà Vinh năm 2020
– Trung tâm Hội nghị
– UBND tỉnh
 
Trần Trí Cường
Phó Bí thư Thường trực
Sáng: Dự hội thảo trực tuyến 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chiều: Dự tổng kết công tác ngành GTVT, công tác ATGT năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020.
– Trung tâm Hội nghị
– Sở GTVT
 
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư
Thứ Sáu
17/01/2020
Huỳnh Thị Hằng Nga
Bí thư
Đi thăm chúc tết các trường Đại học, Cao đẳng năm 2020 – TP HCM TPPC
Trần Trí Cường
Phó Bí thư Thường trực
Sáng:  Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều:  Dự tổng kết công tác Đoàn năm 2019
– Tỉnh đoàn
– Càng Long
 
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư
Sáng:  Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều: Dự hội nghị tổng kết và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác Dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
– Tỉnh đoàn
– Tỉnh ủy
 
Thứ Bảy
18/01/2020
Huỳnh Thị Hằng Nga
Bí thư
Tổ chức hoạt động Xuân biên giới tết hải đảo năm 2020 Trường Long Hòa, TXDH TPPC
Trần Trí Cường
Phó Bí thư Thường trực
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư
spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT