Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 14/6 ĐẾN NGÀY 20/6/2021

 

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận
liên quan
Thứ Hai
21/6/2021
Trần Trí Cường
Bí thư
Xử lý công việc tại cơ quan. Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư Thường trực
Thứ Ba
22/6/2021
Trần Trí Cường
Bí thư
Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều: Họp giao ban tuần
Tỉnh đoàn Trưởng- Phó các Ban, Ban Giám đốc TTshttn
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư Thường trực
Thứ Tư
23/6/2021
Trần Trí Cường
Bí thư
Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư Thường trực
Thứ Năm
24/6/2021
Trần Trí Cường
Bí thư
Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư Thường trực
Thứ Sáu
25/6/2021
Trần Trí Cường
Bí thư
Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư Thường trực
Thứ Bảy
26/6/2021
Trần Trí Cường
Bí thư
Dự Hội nghị BCH Trung ương Đoàn Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư Thường trực
Chủ nhật 27/6/2021 Trần Trí Cường
Bí thư
Dự Hội nghị BCH Trung ương Đoàn Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư Thường trực

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT