Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu, 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 19/7 ĐẾN NGÀY 25/7/2021

 

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

19/7/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

 Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Ba

20/7/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Tư

21/7/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Năm

22/7/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Sáu

23/7/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Chủ Nhật

25/7/2021

Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Hội nghị trực tuyến Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tỉnh đoàn

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT