Thứ Bảy, 24 Tháng Hai, 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 27/3 ĐẾN NGÀY 02/4/2023

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

27/3/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Chào cờ đầu tuần, Họp giao ban tuần, Họp hội đồng đánh giá Bộ Tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 

Chiều: Họp lệ chi bộ tháng 3

Tỉnh đoàn – Trưởng, phó các ban, BGĐ trung tâm, UV BCH chuyên trách

– Thành viên hội đồng

– Đảng viên chi bộ

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Ba

28/3/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Học lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030   Trường Chính trị tỉnh Đ/c Hương, Chuẩn, Trinh
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Tư

29/3/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Học lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030  Trường Chính trị tỉnh Đ/c Hương, Chuẩn, Trinh
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Năm

30/3/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Học lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030  Trường Chính trị tỉnh Đ/c Hương, Chuẩn, Trinh
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Sáu

31/3/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Học lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030  Trường Chính trị tỉnh Đ/c Hương, Chuẩn, Trinh
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT