Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 30/8 ĐẾN NGÀY 05/9/2021

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

30/8/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

 Xử lý công việc tại cơ quan. Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Ba

31/8/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng:  Xử lý công việc tại cơ quan.

Chiều: Họp giao ban tuần (trực tuyến)

Tỉnh đoàn Trưởng, các ban, TT
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Tư

01/9/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

 

Xử lý công việc tại cơ quan.

 

Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan.

Chiều: Thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Cầu Kè, Trà Cú
Thứ Năm

02/9/2021

 

Trần Trí Cường

Bí thư

 

Trực Lễ Quốc khánh 02-9

Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

 

Nghỉ  Lễ Quốc khánh 02-9

 

Thứ Sáu

03/9/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Nghỉ  Lễ Quốc khánh 02-9

 

Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT