Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

PHẢN ÁNH VIỆC TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CÁN BỘ CHỦ CHỐT VÀ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO QUY ĐỊNH 124-QĐ/TW, NGÀY 02/02/2018 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

  Vui lòng nhập thông tin phản ánh
  1. HỌ TÊN

  2. EMAIL

  3. SỐ ĐIỆN THOẠI

  4. Địa chỉ

  5. NỘI DUNG PHẢN ẢNH

  6. Đính kèm hình ảnh (tối đa 25MB):


  *** Mọi thông tin của bạn gửi sẽ được bảo mật.

  Thông tin liên hệ

  • Số 12 – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Phường 2 – TP. Trà Vinh

  • 02943.862317