Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

TẬP HUẤN CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO CHO CÁN BỘ HỘI CƠ SỞ NĂM 2021

Nhằm thực hiện tốt Chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2021, qua đó bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác cho cán bộ Hội phụ trách công tác dân tộc, công tác tôn giáo, bên cạnh đó xây dựng đội ngũ cán bộ Hội vững về chính trị, linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén trong công tác nắm bắt tình hình xã hội, đảm bảo hiệu quả, góp phần phòng, chống có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với thanh niên.

Ngày 15/10 Ủy ban Hội LHNT Việt Nam tỉnh tổ chức lớp tập huấn kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo cho gần 150 đồng chí làm công tác về dân tộc, tôn giáo trực thuộc UBH tại 106 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh dưới hình thực trực tuyến. Thông qua lớp tập huấn các đồng chí phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo được nghe đồng chí Thạch Mu Ni, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo các nội dung liên quan đến việc phát huy vai trò người có uy tín trong công tác dân tộc, tôn giáo. Đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo tham gia phát triển kinh tế, an sinh xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Thạch Mu Ni, Phó trưởng Ban Dân tộc tập huấn cho các CB Hội bằng hình thức trực tuyến

Gia Thắng, Ban Phong trào

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT