Thứ Hai, 27 Tháng Năm, 2024

Tập huấn kỹ năng nắm bắt tình hình tư tưởng và đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và trên không gian mạng trong cán bộ, đoàn viên

Ngày 04/6/2020, Đoàn TNQS tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nắm bắt tình hình tư tưởng và đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và trên không gian mạng cho 67 cán bộ, đoàn viên của các cơ đoàn.

D:\NAM 2020\ANH VA TIN BAI\ANH\TAP HUAN KY NANG DAU TRANH BAO VE NEN TANG TT CUA DANG 2020.JPG

Đồng chí Đại úy Phan Hải Âu, Trợ lý thanh niên báo cáo nội dung tập huấn

Tại lớp tập huấn cán bộ, đoàn viên được báo cáo viên cung cấp những nội dung, thông tin mới về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; cách nhận diện và tổ chức đấu tranh trên không gian mạng; trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm về những biện pháp đấu tranh chống quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội trong quân đội và phương pháp định hướng tư tưởng ở đơn vị cơ sở,… Qua lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp trong đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới./.

Hải Âu

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT