Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

“Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng”

“Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng” – Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến thăm và phát biểu tại “Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc” ngày 22-9-1962.
BacHovathanhthieunien
     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc giáo dục đạo đức cho đoàn viên, thanh niên. Người đặc biệt quan tâm tổ chức, bồi dưỡng Đoàn viên, thanh niên thành đội xung kích cách mạng, lực lượng hậu bị của Đảng nhằm kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp của giai cấp và dân tộc. Người yêu cầu mỗi Đoàn viên, thanh niên phải tự giác rèn luyện, không ngừng học tập, gương mẫu xung phong trong mọi công việc. Đi đôi với việc giáo dục trí lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững khoa học kỹ thuật, mỗi Đoàn viên, thanh niên phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng để trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội “vừa hồng, vừa chuyên”.
Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của Đoàn viên, thanh niên, coi đây là lực lượng xung kích, là đội dự bị tin cậy của Đảng và coi công tác thanh niên là vấn đề được đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Do vậy, phải chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, sức khỏe, nghề nghiệp, giải quyết việc làm, phát triển tài năng, sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích của Đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh niên Việt Nam đã phát huy truyền thống, hăng hái, sôi nổi hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thanh niên quân đội là bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam, lực lượng đông đảo, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quân đội, thấu triệt lời Bác dạy, tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào do Trung ương Đoàn phát động, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Phong trào Thi đua Quyết thắng. Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ toàn quân, nòng cốt là hai phong trào lớn: “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”… đã xuất hiện nhiều mô hình hay, tấm gương điển hình tiêu biểu. Qua đó, phát huy hiệu quả vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích thực hiện việc khó, việc mới, việc quan trọng, xác lập những đỉnh cao, kỷ lục mới trên từng lĩnh vực hoạt động, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ.
Nguồn: Quân đội nhân dân Việt Nam – QT (St)
spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT