Thứ Sáu, 17 Tháng Chín, 2021
HomeThông tin cần biếtTHÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021

 

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Tỉnh đoàn Trà Vinh thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển chung và vị trí việc làm tại Tỉnh đoàn cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây và không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập, được đăng ký dự tuyển:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển công chức, có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Cụ thể:

Về trình độ chuyên môn: đã có bằng tốt nghiệp chuyên môn với trình độ đại học và ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với trình độ và ngành, chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Trường hợp người đăng ký dự tuyển sử dụng bằng chuyên môn sau đại học để đăng ký dự tuyển thì ngành, chuyên ngành đã được đào tạo ở trình độ đại học phải phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

+ Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp được sử dụng để đăng ký dự tuyển thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, chứng nhận theo quy định.

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với dự tuyển vào công chức làm việc tại cơ quan đóng trên địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số;Trường hợp người đăng ký dự tuyển có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp (cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) được sử dụng thay thế cho chứng chỉ ngoại ngữ nếu đăng ký dự tuyển vào cơ quan đóng trên địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh (vùng dân tộc thiểu số được căn cứ vào Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 3656/BTTTT- CNTT ngày 15 tháng 12 năm 2014 và Công văn số 3562/BTTTT-CNTT ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Đối với yêu cầu chứng chỉ quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch: người trúng tuyển sẽ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng sau khi được tuyển dụng.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển đối với dự tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan của Đảng, đoàn thể theo Phụ lục số II kèm theo Thông báo này (các vị trí việc làm có yêu cầu điều kiện khác).

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN

STT Ban trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng Vị trí việc làm cần tuyển dụng Mô tả vị trí việc làm Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021
Hình thức tuyển dụng Số lượng chỉ tiêu cần tuyển Ngạch công chức Trình độ chuyên môn Ngành, chuyên ngành đào tạo Yêu cầu khác
1 Ban Thanh thiếu nhi trường học Phụ trách

công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

– Tham mưu xây dựng các văn bản triển khai thực hiện công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

– Hướng dẫn, kiểm tra Đoàn cấp dưới về việc thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo theo phân công.

– Theo dõi, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Thi tuyển 01 CV Tốt nghiệp Đại học trở lên Một trong các ngành: Luật; Hành chính; Ngữ văn Công tác xã hội; Xã hội học; Công tác thanh thiếu niên; Xây dựng Đảng, chính quyền Nhà nước; Chính trị học; Ngôn ngữ Anh; Quản lý nhà nước. Đoàn viên Đoàn TNCS; không vi phạm các tiêu chuẩn về chính trị nội bộ; không quá 25 tuổi đến ngày 31.12.2021
Phụ trách công tác sinh viên – Tham mưu xây dựng các văn bản về tổ chức thực hiện công tác sinh viên.

– Hướng dẫn, kiểm tra Đoàn cấp dưới về việc thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo theo phân công.

– Theo dõi, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Thi tuyển 01 CV Tốt nghiệp Đại học trở lên Một trong các ngành: Luật; Hành chính; Ngữ văn Công tác xã hội; Xã hội học; Công tác thanh thiếu niên; Xây dựng Đảng, chính quyền Nhà nước; Chính trị học; Ngôn ngữ Anh; Quản lý nhà nước. Đoàn viên Đoàn TNCS; không vi phạm các tiêu chuẩn về chính trị nội bộ; không quá 25 tuổi đến ngày 31.12.2021
2 Ban Tuyên giáo Phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật của Tỉnh đoàn – Tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và giáo dục pháp luật Tỉnh đoàn

– Theo dõi, báo cáo tình hình về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

– Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện công việc được phân công.

Thi tuyển 01 CV Tốt nghiệp Đại học trở lên Một trong các ngành: Công tác xã hội; Xã hội học; Công tác thanh thiếu niên; Ngữ văn; Luật; Tôn giáo – dân tộc; Văn hóa học; Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; Văn hóa Phát triển; Chính trị học; Ngôn ngữ Anh; Quản lý nhà nước. Đoàn viên Đoàn TNCS; không vi phạm các tiêu chuẩn về chính trị nội bộ; không quá 25 tuổi đến ngày 31.12.2021
Phụ trách thiết kế băng ron, maket; phụ trách các trang mạng xã hội của Tỉnh đoàn – Thực hiện thiết kế băng ron, maket.

– Đăng tin, theo dõi Trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn; các trang mạng xã hội của Đoàn.

Thi tuyển 01 CV Tốt nghiệp Đại học trở lên Một trong các ngành: Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền thông và mạng máy tính;

Công tác xã hội; Xã hội học; Công tác thanh thiếu niên; Ngữ văn; Luật; Tôn giáo – dân tộc; Văn hóa học; Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; Văn hóa Phát triển; Chính trị học; Ngôn ngữ Anh; Quản lý nhà nước.

Đoàn viên Đoàn TNCS; không vi phạm các tiêu chuẩn về chính trị nội bộ; không quá 25 tuổi đến ngày 31.12.2021
3 Ban Phong trào Phụ trách công tác thanh niên công nhân, viên chức và đô thị – Tham mưu xây dựng các văn bản về tổ chức thực hiện các phong trào, hoạt lĩnh vực thanh niên công nhân, viên chức và đô thị.

– Hướng dẫn, kiểm tra Đoàn cấp dưới về việc thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo theo phân công.

– Theo dõi, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Thi tuyển 01 CV Tốt nghiệp Đại học trở lên Một trong các ngành: Kinh tế; Kinh tế chính trị; Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Thống kê kinh tế; Toán kinh tế; Quan hệ quốc tế; Xã hội học; Nhân học; Tâm lý học; Tâm lý học giáo dục; Địa lý học; Quốc tế học; Châu Á học; Thái Bình Dương học; Đông phương học; Đông Nam Á học; Việt Nam học;Khoa học xã hội; Luật; Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Nhân học (chuyên ngành Dân tộc – Tôn giáo); Công tác xã hội; Chính trị học; Ngôn ngữ Anh; Công nghệ thông tin; Quản lý nhà nước Đoàn viên Đoàn TNCS; không vi phạm các tiêu chuẩn về chính trị nội bộ; không quá 25 tuổi đến ngày 31.12.2021
Phụ trách công tác thanh niên nông thôn – Tham mưu xây dựng các văn bản về tổ chức thực hiện các phong trào, hoạt lĩnh vực thanh niên nông thôn.

– Hướng dẫn, kiểm tra Đoàn cấp dưới về việc thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo theo phân công.

– Theo dõi, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Thi tuyển 01 CV Tốt nghiệp Đại học trở lên Một trong các ngành: Kinh tế; Kinh tế chính trị; Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Thống kê kinh tế; Toán kinh tế; Quan hệ quốc tế; Xã hội học; Nhân học; Tâm lý học; Tâm lý học giáo dục; Địa lý học; Quốc tế học; Châu Á học; Thái Bình Dương học; Đông phương học; Đông Nam Á học; Việt Nam học;Khoa học xã hội; Luật; Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Nhân học (chuyên ngành Dân tộc – Tôn giáo); Công tác xã hội; Chính trị học; Ngôn ngữ Anh; Công nghệ thông tin; Quản lý nhà nước Đoàn viên Đoàn TNCS; không vi phạm các tiêu chuẩn về chính trị nội bộ; không quá 25 tuổi đến ngày 31.12.2021

Ban Biên Tập

BÀI VIẾT TƯƠNG TỰ
spot_img

Bài viết mới