Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Tỉnh đoàn Trà Vinh giám sát chuyên đề tại cơ sở năm 2019

Từ ngày 12/9 đến ngày 20/9/2019, đoàn giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức 07 cuộc giám sát trực tiếp, 01 cuộc giám sát qua văn bản chuyên đề về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022; Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề 2019; Công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”; việc nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt chi đoàn; xây dựng “chi đoàn mạnh” tại 4 đơn vị Đoàn cấp cơ sở và 4 đơn đơn vị Đoàn cấp huyện gồm: Xã đoàn Lương Hòa, Huyện đoàn Châu Thành, Xã đoàn Long Khánh, Huyện đoàn Duyên Hải, Xã đoàn Hiệp Mỹ Đông, Huyện đoàn Cầu Ngang, Đoàn Trường Thực hành Sư phạm và Đoàn Trường Đại học Trà Vinh.
5ca3c2a920e5d9bb80f4

Đoàn giám sát làm việc tại đơn vị huyện Cầu Ngang

Nhìn chung trong thời gian qua, Ban Thường vụ các Đoàn cấp cơ sở, Đoàn cấp huyện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nổ lực phấn đấu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một vài đơn vị chưa nắm rõ các chủ trương, nội dung văn bản của Đoàn cấp trên và đoàn cấp mình thực hiện, công tác cụ thể hóa các văn bản của Đoàn cấp trên tại một vài cơ sở Đoàn còn chưa phù hợp; việc quản lý hồ sơ đoàn vụ, việc triển khai đoàn viên đăng ký cam kết thực hiện chuyên đề năm 2019 tại một vài đơn vị chưa đạt yêu cầu của Đoàn cấp trên quy định; đa số các đơn vị được giám sát chưa đánh giá được kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp mình đã đề ra.
Tại các đơn vị đến giám sát , Thường trực Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn cần thực hiện tốt một số nội dung như:
Tăng cường nghiên cứu các văn bản của Đoàn cấp trên; tăng cường kiểm tra giám sát công tác nắm bắt các chủ trương văn bản của Đoàn cấp trên đối với cán bộ đoàn, để kịp thời đưa các chủ trương, nghị quyết của Đoàn cấp trên vào công tác Đoàn tại địa phương một cách hiệu quả, thiết thực; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”; chủ trương 1 + 1; nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt chi đoàn, xây dựng “chi đoàn mạnh”; tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, phát huy tốt vai trò giám sát của Đoàn thanh niên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ theo tinh thần Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.

        Cẩm Hương

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT