Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Tỉnh đoàn Trà Vinh kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi định kỳ năm 2020

Từ ngày 27/10 đến ngày 05/11/2020, tại các đơn vị Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc, Đoàn Kiểm tra Tỉnh đoàn (gồm: Thường trực Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Tỉnh đoàn; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn) tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; việc thực hiện chỉ tiêu được giao năm 2020 và thực hiện minh chứng Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

G:\2019 - 2020\CONG TAC  CAN BOHOI NGHI SO KET GIUA NHIEM KY\DSC09618.JPG

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 120 năm thành tỉnh. Thực hiện chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ Trà Vinh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, các cấp bộ đoàn tiếp tục thể hiện tinh thần xung kích, quyết tâm, sáng tạo, đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động, đạt được nhiều kết quả tính cực trên các mặt công tác. Các cấp bộ đoàn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn thông qua các kênh thông tin của Đoàn; phát huy hiệu quả sự tác động tích cực từ những tấm gương tiêu biểu trong đời sống, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương của Bác thông qua việc duy trì thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Các cấp bộ Đoàn đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, tổ chức nhiều hoạt động thi đua đa dạng lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 120 năm thành tỉnh, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thức XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với thực hiện 03 phong trào, 03 chương trình của Đoàn với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, mang lại giá trị kinh tế – xã hội, đặc biệt trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công tác phụ trách Ðội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được tiếp tục được quan tâm bằng những việc làm cụ thể như tuyên truyền phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích cho thiếu nhi, các công trình, phần việc  “Vì đàn em thân yêu”. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được quan tâm thực hiện thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Chương trình “Đồng hành với thanh lập thân, lập nghiệp”. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng cũng được chú trọng. Tiếp tục chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đoàn cấp cơ sở thông qua các giải pháp xây dựng “Chi đoàn mạnh”; xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động”; công tác thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức tiếp tục được quan tâm thực hiện thông qua qua chủ trương 1+1,… Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào, hoạt động Đoàn vẫn còn một số mặt hạn chế nhất định như: Việc triển khai các phong trào, hoạt động chưa đảm bảo tiến độ, quy mô (do tình hình dịch bệnh Covid-19); một số đơn vị chưa nắm chắc tình hình thanh niên tại địa phương, chưa thực hiện tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; nhiều nơi chưa tìm được giải pháp trong việc tập hợp đoàn viên tổ chức sinh hoạt lệ chi đoàn, chất lượng sinh hoạt chi đoàn một số nơi chưa cao; công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng trong thanh niên còn chậm; nội dung sinh hoạt chi đoàn chưa phong phú, công tác quản lý đoàn viên chưa được quan tâm đúng mức,…

Tại các buổi làm việc Thường trực Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến, quán triệt các nghị quyết của đảng, đoàn liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, lối sống, ý thức pháp luật và công dân cho các đoàn viên, thanh niên nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hoài bão cho thanh niên, phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực; phát huy thế mạnh của đoàn viên, thanh niên tham gia đấu tranh, phản bác lại các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tham gia bảo vệ nền tảng tưu tưởng của Đảng; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Thực hiện có hiệu quả 03 phong trào, 03 chương trình của Đoàn, từng bước nâng cao chất lượng trong phong trào thanh niên tình nguyện. Căn cứ vào tình hình thực tế công tác chuyên môn của đoàn viên để lựa chọn thời gian và địa điểm triển khai hoạt động cho phù hợp. Trong quá trình tổ chức hoạt động của các đội hình tình nguyện cần bám sát sự chỉ đạo của tổ chức Đảng, Đoàn cấp trên để kịp thời chủ động đáp ứng các nhu cầu nhiệm vụ, đồng thời giữ mối liên hệ thường xuyên với các tổ chức, đơn vị có liên quan để phát huy các nguồn lực tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho các hoạt động. Tăng cường và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm kết nối đoàn viên và duy trì lối sống đạo đức, lành mạnh, thân thiện và an toàn trong thanh niên. Vận động thanh niên tích cực tham gia xung kích giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác cán bộ Đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, đổi mới trong phương thức hoạt động tình nguyện. Liên tục đổi mới các nội dung sinh hoạt Đoàn, gắn hoạt động đoàn với công tác chuyên môn. Đẩy mạnh hơn nữa việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hoạt động tại các chi đoàn cơ sở; nâng cao tính chủ động của các chi đoàn trực thuộc trong việc tập hợp đoàn viên thanh niên và là nòng cốt triển khai các hoạt động đoàn. Phối hợp với các chi bộ, đơn vị trong việc lựa chọn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng. Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú với Đảng…

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT