Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, 2024

Tỉnh đoàn Trà Vinh nổi bật với phong trào “3 chủ động” năm 2019

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng Hướng dẫn số 14-KH/TĐTN-TC-KT, ngày 22/6/2018 về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai quán triệt đến Đoàn cơ sở thực hiện.
Phong trào “3 chủ động” được triển khai với các nội dung trọng tâm như: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phưong, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

C:\Users\Administrator\Desktop\83728e2cf74a0e14575b.jpg
Xã Đoàn Nguyệt Hóa huyện Châu Thành chủ động phối hợp với Trung đoàn 926 BCH quân sự Tỉnh đóng trên địa bàn xã tổ chức hoạt động hội thao năm 2019

Trong năm 2019, Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt đến đoàn viên thanh niên được thực hiện lồng ghép vào cuộc họp lệ chi đoàn, được 3.546 cuộc với 42.580 đoàn viên được phổ biến, quán triệt. Trên cơ sở các nội dung “3 chủ động” và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, 179/179 Đoàn cơ sở đã đăng ký thực hiện. Đồng thời, đoàn cấp huyện đã phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện (trên cơ sở cán bộ phụ trách địa bàn). Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phân công cán bộ tăng cường đi công tác tại cơ sở, theo dõi, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá theo định kỳ. 

C:\Users\Administrator\Downloads\176823519c3765693c26 (1).jpg

Xã Đoàn Nguyệt Hóa huyện Châu Thành chủ động chung tay trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới

Việc xây dựng mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” đã từng bước tạo nên một phong trào thi đua tích cực, từng bước xây dựng được tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở chủ động, trách nhiệm hơn. Các cơ sở Đoàn đã nắm rõ và quản lý tốt hơn số thanh niên trên địa bàn, biết tập hợp các đoàn viên thanh niên thành nhóm theo sở thích: bóng chuyền, bóng đá, văn nghệ,…đội hình thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ứng phó với thiên tai được duy trì khá tốt, và sẵn sàng có mặt khi có yêu cầu. Đặc biệt là việc thực hiện các phần việc, công trình thanh niên trong các hoạt động cao điểm như Tháng Thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đều được các cơ sở Đoàn và chi đoàn triển khai thực hiện tốt, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.
Trước thực trạng hoạt động công tác Đoàn hiện nay, đặc biệt là Đoàn tại các địa bàn dân cư, việc triển khai thực hiện mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” là hết sức cần thiết và trong thời gian tới cần được quan tâm đẩy mạnh thực hiện quyết liệt hơn nữa nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay.

Hồng Đăng – Tỉnh đoàn

 
 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT