Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024

Tỉnh đoàn Trà Vinh: Tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Đoàn công tác kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 đối với các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn do đồng chí Trần Trí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn, đồng chí Võ Minh Nhựt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn làm phó đoàn. Thời gian kiểm tra từ ngày 05/11 đến 15/11/2021. Do tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diến biến phức tạp, hình thức kiểm tra được chuyển đổi từ hình thức trực tiếp tại đơn vị sang kiểm tra trực tuyến (đối với các Huyện, Thị, Thành đoàn kết hợp trực tiếp tại Cơ quan Tỉnh đoàn (đối với các Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn).

Tại các buổi kiểm tra, các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã báo cáo kết quả nổi bật, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, chia sẻ những mô hình, cách làm hay trong triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại địa phương, đơn vị; từng thành viên đoàn kiểm tra là trưởng các ban chuyên môn Tỉnh đoàn có trao đổi về công tác phối hợp, kết quả theo dõi công tác tổ chức triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động, kết quả thực hiện minh chứng bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các địa phương, đơn vị.

Đồng chí Võ Minh Nhựt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại các buổi kiểm tra, Thường trực Tỉnh đoàn ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên; việc triển khai thực hiện có trọng tâm, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn, cấp ủy Đảng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, đạt được nhiều kết quả tính cực trên các mặt công tác, được các cấp, các ngành và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đoàn kiểm tra làm việc trực tuyến với Huyện đoàn Duyên Hải

Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh đoàn cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt thông điệp 3T (Tiên phong – Tương trợ – Thích ứng), tập trung thực hiện một số nội dung sau: đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục trên mạng xã hội, nhất là trang xã hội của đơn vị mình quản lý, tích cực nắm bắt tình hình dư luận xã hội và định hướng tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên; chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các hoạt động phong trào và chương trình của Đoàn; quan tâm hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, phản biện của Đoàn, nhất là giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, nghiên cứu chuyển đổi phương thức hoạt động phù hợp với diễn biến phức tập của tình hình dịch bệnh COVID-19; quan tâm lãnh đạo chuẩn bị văn kiện, nhân sự công tác Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Minh Tơ, Ban Tổ chức – Kiểm tra

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT