Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức tập huấn chuyên đề: Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019

    Ngày 11/4/2019, Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2018; dự báo tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2019” tại trường Chính trị tỉnh Trà Vinh. Tham gia hội nghị có 223 đại biểu là chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Bí thư Đoàn cấp cơ sở và cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn.

<

Đồng chí Phan Thanh Đoàn – Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai chuyên đề tại hội nghị

       Tại hội nghị, đại biểu đã được thông tin về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong năm 2018. Trước những biến động nhanh chóng và phức tạp của tình hình thế giới, khu vực tác động đa chiều, đa cấp độ đến môi trường an ninh và phát triển của nước ta, đối ngoại Đảng cùng với ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trong năm 2018 hoạt động tích cực, phối hợp hiệu quả đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước. Với vai trò là một trụ cột quan trọng của mặt trận đối ngoại, đối ngoại Đảng đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; duy trì và củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc.
 
Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn các cấp trong tỉnh cũng được nghe thông tin dự báo về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong năm 2019. Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, khó lường; cục diện chính trị – an ninh thế giới, khu vực được dự báo có những nhân tố phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn sẽ ngày càng quyết liệt; xu thế đa cực, đa trung tâm sẽ tiếp tục được thúc đẩy. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là nhu cầu lớn của các quốc gia, song xu hướng cường quyền, áp đặt, bảo hộ thương mại, đe dọa và sẵn sàng sử dụng sức mạnh trong quan hệ quốc tế sẽ có chiều hướng gia tăng, thách thức luật pháp và trật tự quốc tế. Lợi ích quốc gia – dân tộc tiếp tục được đề cao hơn trong quan hệ quốc tế. Sự vận động của các chính đảng cũng diễn biến phức tạp với nhiều biểu hiện mới; cạnh tranh giữa các chính đảng ở từng nước diễn ra gay gắt, tạo ra những thay đổi vị thế nhanh chóng trên chính trường các nước. Tình hình trên đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới, đòi hỏi công tác đối ngoại Đảng phải thích ứng nhanh chóng, chủ động đón đầu và tranh thủ tối đa các cơ hội mang lại, bảo đảm thực hiện tối đa lợi ích quốc gia – dân tộc, góp phần hiệu quả duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tranh thủ tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước; nâng cao vị thế của Đảng và nước ta trên trường quốc tế.
 
Qua hội nghị, giúp cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp trong tỉnh cập nhật kiến thức, thông tin cụ thể, chính xác về hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, từ đó tích cực tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.
 

Mỹ Trinh

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT