Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, 2024

Tỉnh đoàn Trà Vinh: xây dựng Đề án Đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ Đoàn các cấp trong tỉnh

Nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ Đoàn các cấp trong tỉnh, đồng thời tạo môi trường bổ ích cho cán bộ Đoàn học tập, trao đổi, rèn luyện những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong sử dụng Tiếng Anh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Đề án Đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ Đoàn tỉnh Trà Vinh với nhiều nội dung thiết thực.
Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì việc bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, chưa có quy chế, quy định bắt buộc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành chế độ học tập, trong đó có chế độ bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ. Mặt khác, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa tự giác, tích cực tham gia học tập, nên chưa đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ theo quy định. Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của tỉnh phần lớn chưa đáp ứng yêu cầu nhất là trong xu thế hội nhập và giao lưu quốc tế.
Qua thực tế, mặc dù cán bộ đã qua đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ nhưng do không có điều kiện sử dụng, ứng dụng ngoại ngữ vào công việc nên việc phát huy trong thực tế chưa nhiều. Do vậy, để củng cố kiến thức và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm đạt chuẩn theo quy định và phù hợp với xu thế phát triển kinh tế của tỉnh thì việc xây dựng Đề án đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ Đoàn trong tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022 và những nhiệm kỳ tiếp theo là rất cần thiết.
Đề án được xây dựng với mục tiêu là bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ Đoàn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chuyên môn và yêu cầu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập của tỉnh.
Về mục tiêu cụ thể đối với cán bộ đoàn đương nhiệm là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 còn đủ tuổi tái cử trọn nhiệm kỳ tới theo quy chế cán bộ Đoàn, đạt trình độ ngoại ngữ Anh văn từ A2 trở lên; trong đó, có từ 40 – 50% đạt trình độ Anh văn B1. Trên 80% các đồng chí lãnh đạo các huyện, thị, thành đoàn và bí thư đoàn cấp cơ sở đạt trình độ ngoại ngữ Anh văn từ A2 trở lên; trong đó, có 40 – 50% đạt trình độ Anh văn B1.
Đối với cán bộ quy hoạch,100% cán bộ chuyên trách diện quy hoạch Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027 khi xem xét đưa ra ứng cử Ban chấp hành Tỉnh đoàn phải có trình độ ngoại ngữ từ Anh văn B1 trở lên. 100% cán bộ diện quy hoạch lãnh đạo các huyện, thị, thành đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027, khi xem xét bổ nhiệm, luân chuyển… phải có trình độ Anh văn B1 trở lên.
Về giải pháp thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiến hành rà soát về trình độ tiếng Anh của cán bộ đoàn các cấp và phân loại để bồi dưỡng, những trường hợp cần phải bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định, những trường hợp nào cần phải bồi dưỡng để đạt chuẩn đúng theo quy định. Quá trình bồi dưỡng ngoại ngữ bắt đầu từ đối tượng 4, sau khi hoàn thành khóa học đủ điều kiện tham gia đối tượng 3 thì tiếp tục bồi dưỡng cho đối tượng 3… Tùy theo số lượng của mỗi đối tượng để mở lớp hoặc cử đi bồi dưỡng ngoại ngữ cho phù hợp. Trường hợp không đủ điều kiện để mở lớp, các đơn vị có cán bộ diện quy hoạch cán bộ chủ chốt các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2027 phải cử cán bộ đi bồi dưỡng ngoại ngữ để đủ điều kiện tham gia đào tạo trình độ ngoại ngữ cao hơn. Trường hợp đủ điều kiện để mở lớp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng lựa chọn và đặt hàng cơ sở bồi dưỡng ngoại ngữ có chất lượng trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh để phối hợp mở lớp, bảo đảm kết quả đầu ra với hình thức đào tạo không tập trung, ngoài giờ hành chính, tổ chức lớp linh hoạt để tạo thuận tiện cho cán bộ đoàn dự học. Các cơ sở đào tạo phân công giáo viên có nhiều kinh nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên người nước ngoài tham gia giảng dạy các lớp học.
Hoi thi Tin hoc tre va Olympic Tieng Anh nam 2019
Hội thi Olympic Tiếng Anh do Tỉnh đoàn tổ chức hàng năm
Với tính thiết thực của Đề án, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh kỳ vọng đây sẽ là một điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn Trà Vinh thời kỳ mới đủ năng lực, xứng tầm nhiệm vụ.
Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn
 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT