Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, 2024

Trà Vinh: Công tác triển khai Chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 – 2022

Thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên giai đoạn 2018-2022 của Hội đồng Đội Trung ương. Hội đồng Đội tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 – 2022 đến các Liên đội trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, sẽ rèn luyện cho các đội tượng là nhi đồng và đội viên, về dự bị đội viên: Dành cho nhi đồng từ lớp 1 đến lớp 3. Rèn luyện đội viên, gồm có: Hạng Măng non (Dành cho đội viên lớp 4 và lớp 5); Hạng Sẵn sàng (Dành cho đội viên lớp 6 và lớp 7); Hạng Trưởng thành (Dành cho đội viên lớp 8 và lớp 9). Riêng đối với các em thiếu niên chưa được kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh thực hiện các tiêu chí rèn luyện theo khối lớp học của mình. Với các nội dung rèn luyện: Kính yêu Bác Hồ và hiểu biết truyền thống; Rèn luyện đạo đức, nếp sống và hiểu biết pháp luật; Thi đua học tập, tìm hiểu khoa học; Rèn luyện sức khỏe và kỹ năng.;Yêu Sao, yêu Đội, tiến bước lên Đoàn. Hình thức rèn luyện: Đội viên, thiếu niên và nhi đồng tự rèn luyện; Rèn luyện theo sự hướng dẫn của phụ trách Đội; Rèn luyện qua các buổi sinh hoạt Sao, sinh hoạt Đội; Rèn luyện qua các phong trào, các hoạt động của Đội và nhà trường; Rèn luyện qua các hoạt động xã hội, cộng đồng.
Trong năm 2019, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức tập huấn triển khai đến các đối tượng là thường trực Hội đồng Đội, chuyên viên phòng Giáo dục và Đạo các huyện, thị, thành, phố; các giáo viên làm tổng phụ trách Đội tại lớp tập huấn cán bộ phụ trách Đội năm 2019. Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố dã tổ chức triển khai đến tất cả giáo viên làm tổng phụ trách Đội trên địa bàn mình tại lớp tập huấn giáo viên làm tổng phụ trách Đội do đơn vị tổ chức. Riêng đối với các Liên đội sẽ tổ chức triển khai trong các buổi sinh hoạt Đội, Hội nghị BCH Liên đội, …
Ngoài ra các Liên đội còn lựa chọn hình thức phù hợp, tạo sân chơi cho các em rèn luyện, tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe trong các liên đội trường tiểu học và Ngày hội Tiến bước lên đoàn trong các liên đội trường THCS. Kết quả cos/312 Liên đội trên địa bàn tỉnh đã triển khai cho đội viên đăng ký thực hiện Chương trình Dự bị đội viên và Rèn luyện đội viên, đã tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện và sinh hoạt qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội viên, chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
Một số hình ảnh triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên

http://travinh.gov.vn/wps/wcm/connect/c5b21b0047c60001a4c7fe25b7ba5963/bantruonghoc.jpg?MOD=AJPERES

Hội đồng Đội tỉnh tổ chức triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên tại lớp tập huấn cán bộ phụ trách Đội năm 2019

D:\TÀI LIỆU CỦA CHỒNG\MINH CHUNG 2019\ctrldv\HDD HUYEN CAU KE.jpg

Hội đồng Đội huyện Cầu Kè triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội trên địa bàn huyện

D:\TÀI LIỆU CỦA CHỒNG\MINH CHUNG 2019\ctrldv\THCS & THPT LUONG HOA A - CHAU THANH.jpg

Triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên tại Liên đội trường THCS & THPT Lương Hòa A, huyện Châu Thành

D:\TÀI LIỆU CỦA CHỒNG\MINH CHUNG 2019\ctrldv\LIEN DOI TH PHONG PHU C- CAU KE.jpg

Triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên tại Liên đội trường TH Phong Phú B, huyện Cầu Kè

Văn Chuẩn

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT