Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, 2024

Trà Vinh: đa dạng các hình thức tuyên truyền về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nhằm tuyên truyền về những truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức cho hội viên, thanh niên về lịch sử hình thành, quá trình phát triển và cống hiến của tổ chức Đoàn. Thời gian qua, Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và hiệu quả.

Tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong, huyện Tiểu Cần nhân “Ngày đoàn viên” năm 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh, các cấp bộ Hội trong tỉnh đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đa dạng như: thông qua tài liệu tuyên truyền, infographic, mạng xã hội, website… lồng ghép các buổi sinh hoạt chi hội, CLB, tổ, đội, nhóm và các hoạt động phong trào do Đoàn, Hội tổ chức.

Đặc biệt chú trọng tuyên truyền trong các trường THPT, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc, thanh niên công nhân và các hoạt động, phong trào lớn do Đoàn phát động như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Ngày thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, Ngày đoàn viên,…. Đồng thời tổ chức các hoạt động chăm lo, bồi dưỡng hội viên ưu tú để giới thiệu kết nạp vào Đoàn. Trong năm, Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh đã giới thiệu và được kết nạp 8.392 đồng chí vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lễ kết nạp hội viên ưu tú vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại trường THPT Vũ Đình Liệu, huyện Châu Thành

Thông qua các hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục hội viên thanh niên tích cực thi đua học tập, rèn luyện tốt, hăng hái tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn, Hội phát động và phấn đấu tốt hơn để được kết nạp vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ban Phong trào

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT