Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Hiệu quả từ mô hình “Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã”

Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức của Đội và hoạt động của thiếu nhi ở xã, phường, thị trấn qua đó giúp cho tổ chức Đoàn thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Trong năm 2019, Hội đồng Đội tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện có hiệu quả mô hình “Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã”

Hội đồng Đội xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ đội viên gặp khó khăn về nhà ở thông qua mô hình “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”

Theo đó sẽ tập trung thực hiện ở 03 nhóm nội dung: Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy; Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động; Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hệ thống hội đồng Đội cấp xã. Cụ thể
Về Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy
Hội đồng Đội (HĐĐ) tỉnh sẽ tiến hành rà soát, đánh giá năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ công tác của đội ngũ cán bộ nòng cốt của Hội đồng Đội cấp xã, đặc biệt là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và đồng chí Giáo viên Tổng phụ trách Đội tham gia Phó Chủ tịch hoặc Ủy viên để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực, nhất là nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Bên cạnh đó sẽ phối hợp Ban Thường vụ Đoàn quan tâm cơ cấu chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội cấp xã do Bí thư Đoàn xã kiêm để đảm bảo hiệu quả chỉ đạo trong hoạt động, cơ cấu giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tham gia làm Phó Chủ tịch Hội đồng Đội cấp xã, phát huy thế mạnh kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác Đội trong việc tập hợp, thu hút thiếu nhi tham gia hoạt động. Tập trung tăng cường công tác chọn lựa, cơ cấu các Ủy viên là đại diện của các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội ở địa phương, như: Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu giáo chức, Hội Cựu Chiến binh, Hội cha mẹ học sinh, các doanh nghiệp, cá nhân có năng lực, nhiệt tình yêu trẻ, có khả năng tập hợp, thu hút thiếu nhi tham gia vào các hoạt động do Đội tổ chức, có khả năng vận động nguồn lực tổ chức hoạt động dành cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư. Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác Đội dành riêng cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội cấp xã, cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư, quan tâm bồi dưỡng các kỹ năng như kỹ năng điều hành, kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, kỹ năng tổ chức hoạt động Câu lạc bộ tổ, đội nhóm, kỹ năng làm việc với trẻ em…
Về Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động
Đổi mới và nâng cao chất lượng các nội dung hoạt động do Hội đồng Đội cấp xã tổ chức, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi trên địa bàn dân cư, giúp thiếu nhi có môi trường học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, tạo môi trường giáo dục ngoài nhà trường với nhiều hoạt động phong phú, sinh động và bổ ích. Tổ chức các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, các hoạt động gắn với xây dựng cảnh quan, nếp sống của địa phương; Đa dạng hóa các hình thức hoạt động do hội đồng Đội cấp xã tổ chức thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật; tổ chức các buổi gặp gỡ nhân chứng lịch sử, các hoạt động hướng về cội nguồn, như: Thăm quan, dã ngoại, cắm trại, hành quân đến các địa chỉ đỏ… tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi giúp các em thêm hiểu, thêm yêu truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương, đất nước; Thành lập các câu lạc bộ theo sở thích, các Liên đội tự quản, các Đội tuyên truyền măng non trên địa bàn dân cư…Tổ chức Liên hoan trò chơi dân gian, các sân chơi thể thao, hội thi, hội trại, trò chơi lớn, tạo không gian học tập, vui chơi ngoài trời cho thiếu nhi. Tổ chức các buổi giao lưu, đối thoại, tạo điều kiện, khích lệ sự tham gia chủ động của thiếu nhi; Quan tâm, phối hợp cùng với gia đình, nhà trường để giáo dục, giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu nhi có biểu hiện chậm tiến. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những việc làm hay và sáng tạo, những điển hình tiên tiến để định hướng cho thiếu nhi phấn khởi, hăng hái tham gia các hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi ở địa bàn dân cư; Tăng cường tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện về cơ sở, vật chất cho hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã, công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Tham mưu xây dựng và phát huy các điểm vui chơi cấp xã, phường trong tổ chức sinh hoạt, vui chơi, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.
Về tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hệ thống hội đồng Đội cấp xã
Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của hệ thống hội đồng Đội cấp xã và đẩy mạnh công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở địa bàn dân cư, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thường xuyên, liên tục của Hội đồng Đội các cấp; Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các mô hình hoạt động của hội đồng Đội cấp xã và các hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư, tiến hành tổng kết và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia; Tăng cường mối quan hệ chỉ đạo giữa Hội đồng Đội huyện, thành phố với hội đồng Đội xã, tạo mối liên hệ công tác chặt chẽ giữa Hội đồng Đội cấp xã với Liên đội trong các trường trên địa bàn. Khi thành lập Hội đồng Đội cấp xã, Ban Chấp hành Đoàn cần nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Độivà Quy chế hoạt động của Hội đồng Đội; Tuyên truyền các mô hình hay, cách làm tốt, các điển hình hoạt động của hội đồng Đội cấp xã và công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở địa bàn dân cư trên các kênh thông tin, các tờ tin, website của Đoàn. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng với các đơn vị có cách làm tốt, mô hình sáng tạo; Tăng cường công tác kiểm tra qua đó giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, từng bước củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của hệ thống hội đồng Đội cấp xã.
Đối với Hội đồng Đội tỉnh, Xây dựng hướng dẫn ban hành đến Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố hướng dẫn cơ sở tập trung thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã và đẩy mạnh hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư; Ban hành các văn bản hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng, quy định các tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội đối với đội ngũ Chủ tịch và Phó Chủ tịch hội đồng Đội cấp xã và cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư; Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện ở các địa phương, đơn vị.
Đối với Hội đồng Đội cấp huyện, Hội đồng Đội các huyện, thành phố xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị; Tăng cường vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Hội đồng Đội cấp huyện; thường xuyên phân công cán bộ đi công tác ở cơ sở để nắm bắt tình hình và chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng Đội cấp xã từng bước củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động.
Đánh giá hiệu quả bước đầu thực hiện mô hình:
Trước khi triển khai: Công tác phối kết hợp giữa Hội đồng Đội cấp xã với Ban Giám hiệu các trường trong công tác chỉ đạo các Liên đội trên địa bàn còn hạn chế, phối hợp có đôi lúc chưa chặc chẽ; Tính chủ động trong công tác của các đồng chí là Phó Bí thư Đoàn thanh niên cấp xã kiêm Chủ tịch Hội đồng Đội cấp xã chưa cao (do là cán bộ không chuyên trách cấp xã, chỉ làm việc 24 giờ/tuần).
Hiệu quả sau khi triển khai: Thường trực Hội đồng Đội tỉnh chỉ đạo Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố và Hội đồng Đội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Đoàn ở cấp mình quyết định thành lập Hội đồng Đội nhiệm kỳ 2017 – 2022 sau Đại hội Đoàn. Kết quả có 105/106 xã, phường, thị trấn có thành lập và ban hành quy chế hoạt động trên toàn tỉnh, còn 1 đơn vị không thành lập được là do không có Liên đội đóng trên địa bàn (phường 3, thành phố Trà Vinh).
Về mặt được: Trong thời gian qua Hội đồng Đội cấp xã nhìn chung hoạt động có hiệu quả, phát huy vai trò của tổ chức Đội cấp xã, đặc biệt là các phong trào, cuộc vận động lớn của Đoàn, Đội. Làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp, Hội đồng Đội cấp trên trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng tổ chức Đội. Tham gia đầy đủ các hoạt động và chấp hành tốt theo sự chỉ đạo của Hội đồng Đội câp trên.

Hội đồng Đội xã An Trường A, huyện Càng Long phát huy vai trò trong việc tổ chức hoạt động phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em

Về mặt hạn chế: Do thường xuyên thay đổi, luân chuyển cán bộ (theo yêu cầu công tác nhân sự của Đảng ủy các xã, phường, thị trấn) nên đa số các cán bộ phụ trách công tác Đội cấp xã chưa nắm vững các kĩ năng, nghiệp vụ làm công tác đội, đặc biệt là công tác Đội trên địa bàn dân cư.
Hướng tới HĐĐ tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt mô hình này, tiếp tục nghiên cứu nhằm khắc phục những khó khăn hạn chế, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại địa phương.

Hội đồng Đội huyện Càng Long

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT