Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

TRÀ VINH: KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/TĐTN-TCKT ngày 05/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “về việc kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023”, từ ngày 16/6 đến ngày 23/6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập Đoàn Kiểm tra thực hiện kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm đối với 14/14 đơn vị đoàn cấp huyện gồm có 09 huyện, thị, thành đoàn và 05 đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả nổi bật của các đơn vị trong việc thực hiện chủ đề và các chỉ tiêu đã đề ra trong chương trình công tác năm 2023; công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt là việc triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027; triển khai học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên; công tác triển khai thực hiện Tháng Thanh niên năm 2023. Bên cạnh đó, Đoàn đã nghe các đơn vị trình bày những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác Đoàn 6 tháng đầu năm; những đề xuất, kiến nghị mà các cơ sở Đoàn quan tâm, đặc biệt là công tác chuyển đổi số của Đoàn.

Đồng chí Trần Trí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,
Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra Huyện đoàn Cầu Kè

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong các tháng cuối năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lưu ý các đơn vị được kiểm tra: cần bám sát chủ đề công tác năm, các chỉ tiêu, chương trình, đề án mà Trung ương, Tỉnh đoàn đã ban hành; trước mắt là triển khai tốt nhất Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khai thác tối đa các phương tiện mạng xã hội truyền tải các thông điệp ý nghĩa, đồng thời tiếp tục đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng; nghiên cứu ứng dụng công nghệ số mang tính chuyên sâu, hiệu quả vào các hoạt động phong trào; vận dụng có hiệu quả các nguồn lực trong tổ chức các hoạt động, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, quan tâm định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên; tiếp tục rà soát nhu cầu, phương án kinh doanh nhằm kịp thời hỗ trợ vốn vay trong thanh niên. Quan tâm tạo sân chơi cho các em thiếu nhi trong dịp hè, tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho các em thiếu nhi; thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, lưu ý các đơn vị quan tâm công tác triển khai phần mềm Quản lý đoàn viên, kiên trì thực hiện các nghiệp vụ quản lý đoàn viên; quan tâm các chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội ngoài nhà nước; công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc quan tâm thực hiện tốt minh chứng bộ tiêu chí; đối với các nội dung tiêu chí còn chưa rõ, khó khăn cần liên hệ, trao đổi với các Ban Chuyên môn Tỉnh đoàn để được hướng dẫn cụ thể; tiếp tục rà soát các chỉ tiêu công tác năm, nhiệm kỳ đối với các nội dung đã đạt cần tiếp tục phát huy, qua đó vượt sâu các chỉ tiêu đã đề ra, đối với các chỉ tiêu năm chưa đạt được thì cố gắng tiếp tục hoàn thành trong những tháng cuối năm.

* Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023:

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra Thành đoàn Trà Vinh

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra Huyện đoàn Tiểu Cần

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra Huyện đoàn Cầu Ngang

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra Huyện đoàn Châu Thành

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Bội đội Biên phòng tỉnh

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra Đoàn Trường Đại học Trà Vinh
và Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra trực tuyến đối với Huyện đoàn Trà Cú,
Huyện đoàn Duyên Hải và Thị đoàn Duyên Hải

BAN TCKT

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT